Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17052,Krzyzanowski-Jozef-Marian.html
2023-09-23, 18:58

Krzyżanowski Józef Marian

Józef Marian Krzyżanowski, ur. 1 II 1940 w Szczakach k. Grójca. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek filologia polska (1964).

1963-1966 korektor w Towarzystwie Naukowym KUL, 1966-1992 pracownik Instytutu Medycyny Pracy i Higieny Wsi w Lublinie (od 1984 Instytut Medycyny Wsi) jako sekretarz redakcji „Medycyny Wiejskiej” i kierownik Działu Dokumentacji i Informacji Naukowej.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w IMPiHW; IV-V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego (członek komisji programowej), członek ZR (przewodniczący komisji ds. prasy związkowej). W 1981 członek Komisji Porozumiewawczej Lubelskiego Ośrodka Naukowego „S”.

14 XII 1981 uczestnik strajku, członek RKS w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów, następnie 14-15/16 XII 1981 w WSK PZL Świdnik. 21 i 23/24 XII 1981 przesłuchiwany. VI 1982 – IX 1987 członek podziemnego TZR Środkowo-Wschodniego, IX 1983 – XII 1986 przewodniczący. 1982-1989 członek zespołu redakcyjnego podziemnego pisma „Informator Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «S»”. 1987-1989 współorganizator akcji Wakacje z Bogiem.

V-VII 1989 redaktor naczelny, VII-XI 1989 redaktor „Biuletynu «S». Tygodnika NSZZ «S» Region Środkowo-Wschodni”. 1992-1998 dyr. Wydz. Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, 1998-2005 główny specjalista ds. kultury, ochrony pamięci narodowej i spraw kombatantów tamże, od 2005 na emeryturze.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1990), Medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej (2006).

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony