Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17055,Ksiazek-Iwona.html
18.05.2024, 20:54

Książek Iwona

Iwona Książek, ur. 23 I 1944 w Tłuszczu k. Warszawy, zm. 5 XI 2008 w Łodzi. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek historia (1966).

1966–1999 zatrudniona w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ludwika Waryńskiego/Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, 1971–2002 wykładowca w Państwowym Ośrodku Kształcenia Bibliotekarzy tamże.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 Ogólnopolskiego Międzybibliotecznego Komitetu Porozumiewawczego, od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka,; od VI 1981 członek Komisji Rewizyjnej ZR Ziemia Łódzka.

Od 1982 kolporterka podziemnych pism, m.in. łódzkiej „Solidarności Walczącej”, na terenie bibliotek, muzeów i teatrów w Łodzi. 1982–1988 redaktorka, redaktorka techn., autorka w podziemnych pismach „OKNO”, „Wolna Solidarność”, „Głos Łodzi”, 1986–1988 członek Łódzkiego Zespołu Oświaty Niezależnej, współwydawca książek, broszur, 1987–1989 współpracownik Łódzkiego Oddziału SW, organizatorka lokali na potrzeby SW.

1989–1999 członek KZ „S” w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ludwika Waryńskiego/Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. 2000–2002 wolontariuszka Centrum Służby Rodzinie. Od 2002 na emeryturze. 2006–2007 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

15 XI 1986–6 VI 1989 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Łodzi w ramach SOS krypt. Panny, 27 I 1988–11 I 1989 przez Wydz. III/Wydz. III-1 w ramach SOR krypt. Zespół.

Włodzimierz Domagalski

Opcje strony