Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17057,Ksciuczek-Roman.html
2023-05-29, 23:30

Kściuczek Roman

Roman Kściuczek, ur. 21 I 1925 w Mysłowicach, zm. 21 IX 1994 tamże.

W czasie II wojny światowej wcielony do Wehrmachtu. 1944-1946 żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, w 1946 powrócił do Mysłowic. 1946-1947 pracownik techniczny Polskiego Radia w Katowicach, następnie m.in. laborant, technik w Śląskich Zakładach Elektrycznych w Katowicach, technik, mistrz w Zakładzie Sieciowym w Gliwicach, dyspozytor w Dziale Dyspozycji Mocy Zakładów Energetycznych Okręgu Południowego tamże, dyspozytor ZE Gliwice Rejonu Energetycznego Katowice; w 1968 zwolniony z pracy, utrzymywał się m.in. z hodowli drobiu w przydomowych pomieszczeniach gospodarczych oraz z wynajmu mieszkań w posiadanym budynku. Od 1978 uczestnik ROPCiO, w II 1978 współzałożyciel (z Kazimierzem Świtoniem, Władysławem Suleckim, Ignacym Pinesem i Tadeuszem Kickim) Komitetu Pracowniczego, następnie Komitetu WZZ. Kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz., poddawany rewizjom, skazywany na kary administracyjne i grzywny, od VIII 1978 (z Andrzejem Woźnickim, Janem Zapolnikiem i K. Świtoniem) członek redakcji miesięcznika ROPCiO „Ruch Związkowy”; 3 X 1978 aresztowany, skazany zaocznie przez kolegium ds. wykroczeń na 3 mies. aresztu za niedopełnienie nakazu likwidacji pomieszczenia gospodarczego, 4 I 1979 zwolniony. 1 IX 1979 współzałożyciel KPN, członek Rady Politycznej. W III 1980 za próbę wystawienia jego kandydatury w wyborach do Sejmu PRL z ramienia KPN skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Mysłowicach na 3 mies. aresztu pod zarzutem zakłócania spokoju i porządku publicznego.

Jesienią 1980 współtwórca NSZZ Regionu Południowego Polski Piast. W późniejszym okresie nie angażował się w działalność opozycyjną.

Rozpracowywany w ramach SOR krypt. Emisariusz oraz KE krypt. Szydło.

Jarosław Neja

Region Śląsko-Dąbrowski, Mysłowice

Opcje strony