Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kubach Józef

Józef Kubach, ur. 1 XII 1949 w Szczecinie. Ukończył Technikum Samochodowe tamże (1966).

1966-1969 pracownik Motowozowni PKP Szczecin-Wzgórze Hetmańskie; w 1969 Centrali Przemysłu Naftowego w Szczecinie i Wagonowni PKP Szczecin-Port Centralny; 1969-1971 zasadnicza służba wojskowa; 1971-1982 zatrudniony w Technicznej Obsłudze Samochodów Okręgu Szczecińskiego (od 1974 PP Polmozbyt w Szczecinie).

21-30 VIII 1980 współorganizator strajku w Polmozbycie, sekretarz KS; od IX 1980 w „S”; członek i sekretarz Komitetu Założycielskiego, następnie sekretarz KZ.

14-18 XII 1981 uczestnik strajku (członek KS w Polmozbycie) spacyfikowanego przez ZOMO; 12 I 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Szczecinie, 15 IV 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie na 2,5 roku więzienia, osadzony w ZK w Stargardzie Szczecińskim, następnie we Wrocławiu i Strzelinie, zwolniony 13 V 1983. 1983-1988 ponownie zatrudniony w Polmozbycie, 1988-1989 w warsztacie samochodowym.

1989-2003 właściciel firmy naprawy pojazdów samochodowych; od 2003 na rencie.

 

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry