Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kubasik Elżbieta

Elżbieta Kubasik, ur. 22 VIII 1950 w Kraszewicach k. Ostrowa Wielkopolskiego. Ukończyła LO tamże (1971) i Medyczne Studium Zawodowe tamże, Wydz. Położniczy (1986).

III 1968 zatrzymana za udział w pochodach i wiecach studenckich we Wrocławiu (z tego powodu nie ukończyła Liceum Pedagogicznego tamże).

1974–1980 wychowawczyni w Państwowym Domu Dziecka w Książenicach.

Od 1981 w „S”. 1981–1982 (formalnie zatrudniona) kierownik Działu Kadr w ZR Wielkopolska Południowa w Kaliszu.

16 XII 1981 internowana, osadzona w Ośr. Odosobnienia w Gołdapi, 8 III 1982 zwolniona. 1982–1984 działaczka Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Wielkopolska Południowa, drukarz/kolporterka ulotek i pism podziemnych (m.in. „Społeczeństwu do Przemyślenia”, „Biuletyn Informacyjny TKK”), współpracownik Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom w Kaliszu, 1983–1984 łączniczka Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej „S” Kalisz-Konin-Sieradz, współpracownik pisma MKK „Nasza Solidarność”. VII 1982, przy próbie wyjazdu do Francji, pozbawiona paszportu na lotnisku pod pretekstem niezdania lokalu mieszkalnego. 1982–1986 represjonowana, m.in. stosowano wobec niej prowokacje i groźby, żądania usunięcia jej z Medycznego Studium Zawodowego. 1983–1985 kilkakrotnie przesłuchiwana. 13 IV 1984 aresztowana (z Januszem Pietkiewiczem i Krzysztofem Domanem), osadzona w Komendzie WUSW w Kaliszu. 14 V 1984 zwolniona po interwencji ambasady francuskiej. 1984–1985 współpracownik SW, kolporterka (współpraca z Elżbietą Kramarską, Jackiem Jakubowskim, Marią Kowalewską i Krystyną Langą). 1982–1986 bez stałego zatrudnienia, praca dorywcza, m.in. w sklepie Caritas w Kaliszu, nast. jako położna w szpitalu przy ul. Toruńskiej tamże. Od 9 VIII 1986 na emigracji we Francji, 4 mies. w obozie dla uchodźców, nast. kilka mies. praca w firmie Kontakt (Mirosława Chojeckiego), późn. zw. z Towarzystwem Ekonomicznym Pomocy Polsce, nast. pielęgniarka domowa w Paryżu, od 1989 pracownik Oddziału Onkologii Szpitala Świętego Antoniego w Paryżu.

18 I 1982–10 X 1984 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO/WUSW w Kaliszu w ramach SOR krypt. Grupa; od 2 III 1982 w ramach KE krypt. Hrabina; 6 X 1983–24 IX 1986 przez Wydz. V WUSW tamże w ramach SOR krypt. Układ.

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry