Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17077,Kubicki-Krzysztof.html
12.04.2024, 17:45

Kubicki Krzysztof

Krzysztof Kubicki, ur. 30 VI 1944 w Warszawie, zm. 2 II 1984 w Szczecinie. Ukończył Technikum Budowy Okrętów w Szczecinie (1969).

Od l. 60. pracownik Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego, Wydz. Gospodarki Materiałowej. 18-22 XII 1970 i 22-25 I 1971 uczestnik strajków okupacyjnych w Stoczni.

18-30 VIII 1980 współorganizator i uczestnik strajku w Stoczni, członek Prezydium MKS; od IX 1980 w „S”; współzałożyciel MKR w Szczecinie, oddelegowany do prac KKP, uczestnik posiedzeń tejże; od II 1981 członek Prezydium KZ Stoczni; VI/VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Pomorze „Pomorze”, podtytuł: „Pismo niezależne”, sygnowane przez Tymczasowy Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność”. Zachodnie, członek ZR, delegat na I KZD. Z ramienia KZ uczestnik posiedzeń Sieci. 11 XII 1981 z powodu zawału serca hospitalizowany; niezgodnie z rzeczywistością umieszczony na liście zatrzymanych po pacyfikacji strajku w Stoczni, wraz z innymi z tej listy zwolniony z pracy.

Od III 1982 udostępniał mieszkanie na spotkania podziemnych struktur „S” Pomorza Zachodniego, organizator pomocy dla osób represjonowanych, kolporter wydawnictw podziemnych; kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Od poł. 1982 na rencie.

Do 10 II 1984 rozpracowywany w ramach KE krypt. Kuba.

 

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Opcje strony