Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kudera Tadeusz

 

 

Tadeusz Kudera, ur. 9 II 1933 w Wikszanach (Rumunia), zm. 14 I 2004 w Bytomiu. Ukończył SP.

1950–1982, 1983–1985 ślusarz szybowy w KWK Rozbark w Bytomiu.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 uczestnik zbiórek pieniężnych dla rodzin osób internowanych, organizator akcji ulotkowych w zakładzie. W II 1982 podjął próbę organizacji strajku w kopalni; 27 II 1982 zatrzymany, internowany, przetrzymywany w areszcie KW MO w Katowicach, 8 III 1982 aresztowany, osadzony w KW MO w Katowicach; zwolniony z pracy; 24 IV 1982 skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 3 lata pozbawienia wolności, od VI 1982 osadzony w ZK we Wrocławiu (uczestnik głodówki m.in. z powodu odmowy udzielania pomocy lekarskiej koledze) i Strzelinie, 24 V 1983 zwolniony warunkowo na mocy aktu łaski Rady Państwa, przywrócony do pracy. 27 VII 1983 podczas rewizji w jego szafce pracowniczej znaleziono 14 szt. zapalników elektrycznych, zwolniony z pracy, 14 XI 1983 przywrócony. Od 1984 udostępniał własne mieszkanie na comies. spotkania działaczy podziemnej „S”. W VI 1984 (z Władysławem Wieczorkiem) autor i kolporter ulotek wzywających do bojkotu wyborów do rad narodowych. 1984–1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu. Od 1985 na emeryturze, pracownik na pół etatu w prywatnym zakładzie murarskim, od VIII 1985 współwłaściciel firmy budowlanej w Zabrzu. Od 1983 kolporter podziemnych pism, broszur, książek, znaczków poczt podziemnych (m.in. Poczty KPN) i in. materiałów w zakładach Bytomia i Piekar Śląskich. 2 IX 1985 poddany rewizji. 1/2 I 1986 uczestnik akcji malowania napisów „Solidarność żyje” w jednym z przejść podziemnych w Bytomiu. 11 IX i 31 XII 1986 przesłuchiwany, poddawany rewizji. 27 XI 1987 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń za kolportaż podziemnych wydawnictw; 8 IV 1989 karę umorzyła Komisja Orzecznictwa ds. Wykroczeń w Katowicach.

17 III – 20 XII 1982 rozpracowywany przez Wydz. V-2 KW MO w Katowicach w ramach SOS krypt. Farba; 3 VIII 1984 – 21 VII 1989 przez Wydz. III MUSW w Bytomiu w ramach KE krypt. Ślusarz.

Halina Żwirska

Bytom, Piekary Śląskie, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry