Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kudyk Zdzisław

Zdzisław Kudyk, ur. 10 IV 1938 w Jatutowie k. Zamościa, zm. 5 III 2015. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Zamościu (1955).

1955–1961 kierownik laboratorium w Świdnickich Zakładach Artykułów Technicznych, 1961–1962 st. technolog w Fabryce Maszyn w Kowarach k. Jeleniej Góry, 1962–1963 kierownik izby pomiarów w Zakładach Sprzętu Mechanicznego w Lubaniu, w 1963 st. technik w Elektrowni Turów w Turoszowie, 1964–1984 st. technik/st. mistrz w Zakładach Azotowych Puławy, Wydz. Pomiarów i Automatyki.

Od IX 1980 w „S”; 6 IX 1980 współzałożyciel i przew. Komitetu Założycielskiego, od 28 XI 1980 przew. KZ, członek-założyciel MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego; IX–XI 1980 przedstawiciel Regionu Środkowo-Wschodniego w KKP. 1980–1981 współorganizator struktur założycielskich „S” RI w pow. puławskim.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie i Lublinie, od 30 IV 1982 na przepustce w zw. z operacją żony, 16 VI 1982 zwolniony. W 1984 zrezygnował z pracy w ZA Puławy. 1984–1987 monter rurociągów przemysłowych w Lubelskim Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych Instal, 1987–1995 konserwator sprzętu w Mostostal Warszawa Oddział w Puławach (w 1988 z powodu nacisków SB na zwolnienie go z pracy, przeniesiony na zamiejscową placówkę do Dęblina).

Od 1995 na emeryturze. 1994–1996 radny Miasta Puławy z listy Prawicy Puławskiej.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2005).

30 X 1980 – 20 VI 1989 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Lublinie/p. V RUSW w Puławach w ramach SOS/KE krypt. Lider.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Puławy

Opcje strony

do góry