Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kudyk Zdzisław

Zdzisław Kudyk, ur. 10 IV 1938 w Jatutowie k. Zamościa, zm. 5 III 2015. W 1955 ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Zamościu (do 1953 Państwowa Szkoła Przemysłowa).

1955-1961 nakaz pracy w Świdnickich Zakładach Artykułów Technicznych, kierownik laboratorium, 1961-1962 pracownik Fabryki Maszyn Kowary k. Jeleniej Góry, 1962-1963 kierownik izby pomiarów w Zakładach Sprzętu Mechanicznego w Lubaniu Śląskim, w 1963 pracownik Elektrowni Turów w Turoszowie, 1964-1984 Zakładów Azotowych Puławy Wydz. Pomiarów i Automatyki, 1984-1987 Lubelskiego Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych Instal, od 1987 puławskiego oddziału Mostostal-Warszawa (w 1988 wobec nacisków SB na zwolnienie go z pracy, przeniesiony na wyjazdową placówkę do Dęblina).

Od IX 1980 w „S”, 6 IX 1980 współinicjator (wraz z Teofilem Parfianowiczem) utworzenia NSZZ w ZA Puławy, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w ZA Puławy, następnie członek MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego; IX-X 1980 uczestnik spotkań KKP, przedstawiciel Regionu. Współorganizator struktur założycielskich „S” RI na terenie dawnego pow. puławskiego.

12/13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie, od 26 III 1982 w Lublinie, od V 1982 na przepustce, zwolniony 16 VI 1982. W 1984 zrezygnował z pracy za porozumieniem stron.

Od 1995 na emeryturze. 1994-1996 radny Miasta Puławy z listy Porozumienia Samorządowego Prawicy Puławskiej.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2005).

Do 20 VI 1989 rozpracowywany przez p. V RUSW w Puławach w ramach KE krypt. Lider.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Puławy

Opcje strony

do góry