Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17108,Kukiela-Janusz.html
2023-09-27, 11:44

Kukieła Janusz

Janusz Kukieła, ur. 8 VII 1961 w Koninie. Ukończył Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie (1989).

1981-1983 pracownik Zakładu Szklarniowego w Wieruszewie k. Konina.

Od IV 1981 w „S” w Zakładzie Szklarniowym w Wieruszewie.

W 1982 współpracownik Biura Pomocy Charytatywnej przy kościele św. Wojciecha w Koninie-Morzysławiu prowadzonego przez ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Stanisława Waszczyńskiego. Od 1983 ślusarz, następnie mistrz wydawca w Kopalni Węgla Brunatnego Konin. 1983-1984 członek Konspiracyjnej Grupy Młodzieżowej w Koninie (przewodniczący Ryszard Śliwiński), udostępniał mieszkanie na skrzynkę kontaktową. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. i przesłuchiwany. 24 V 1984 zatrzymany, groźbami i biciem zmuszony do podpisania deklaracji współpracy, której nie podjął (o tym fakcie powiadomił byłego przewodniczącego ZR „S” w Koninie Ryszarda Stachowiaka oraz prokuratora woj. w Koninie). 14 XI 1985 skazany przez kolegium ds. wykroczeń za uczestnictwo w uroczystościach kościelnych w mundurze górniczym; 12 II 1986 poddany rewizji osobistej w WUSW w Koninie, zastraszany, poniżany. 1987-1989 kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Solidarnych – Konin”, „Robotnika”, „Kursu”, „Wyzwolenia”, „Niepodległości”, książek CDN, Wydawnictwa Polskiego, NOWej, Agencji Informacyjnej SW, kalendarzy, kart, tzw. cegiełek, znaczków poczt podziemnych, banknotów, ulotek); łącznik do Wałbrzycha, Warszawy, Poznania, Gdańska; uczestnik akcji ulotkowych, plakatowych, malowania na murach. Od 1988 członek Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników KWB Konin; w 1989 wydawca pisma Komisji Wydziałowej Zakładu Robót Górniczych w KWB Konin „Argus”, koordynator prac redakcji, odpowiedzialny za dostawę sprzętu i materiałów poligraficznych; uczestnik manifestacji, m.in. 1 V 1989 w Koninie, pikiet pod Urzędem Miejskim (1989).

1990-1996 delegat na kolejne WZD Regionu Konin. 1989-1990 założyciel, przewodniczący Solidarności Walczącej Oddział Konin; z-ca przewodniczącego Klubu Politycznego Wolni i Solidarni w Koninie; założyciel, redaktor naczelny organu prasowego „Solidarność Walcząca Oddział Konin”.

2 VI 1984 – 5 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Koninie w ramach SOR krypt. Układ II; 5 IX 1989 – 22 II 1990 w ramach SO krypt. Związkowcy.

 

Marta Szczesiak-Ślusarek

Region Konin, Konin

Opcje strony