Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kula-Granowska Irena

Irena Kula (obecnie Granowska), ur. 12 VII 1950 w Ziębicach k. Ząbkowic Śląskich. 1981 studentka bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Absolwentka Wydz. Socjologii (1998) i Wydz. Pedagogiki (2000) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

1979–1981 bibliotekarka w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie.

Od 1981 w „S”. Od IX 1981 pracownik MKR tamże, organizatorka biblioteki wydawnictw niezależnych i Wszechnicy Robotniczej, w ramach której odbywały się spotkania z działaczami opozycji (m.in. Zbigniewem Romaszewskim, Janem Lityńskim, Janem Józefem Lipskim). XI 1981 jako przedstawicielka Rzeszowa sygnatariuszka deklaracji założycielskiej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

29 I 1982 aresztowana pod zarzutem kolportażu prasy podziemnej i ulotek, skazana w trybie doraźnym przez Warszawski Sąd Okręgowy z siedzibą w Rzeszowie na 3 lata pozbawienia wolności, osadzona w areszcie KW MO w Rzeszowie, AŚ w Nisku, w ZK Fordon w Bydgoszczy i w Krzywańcu (pod wzmożonym rygorem: odmowa otrzymania przepustki, ograniczone widzenia z rodziną), 21 V 1983 zwolniona na wniosek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na mocy aktu łaski Rady Państwa (opuściła więzienie jako ostatnia z kobiet skazanych na mocy dekretu o stanie wojennym). Po wyjściu do 15 X 1986 bez zatrudnienia. Po zwolnieniu nie uczestniczyła w działaniach opozycji.

Od 1986 pracownik przedszkola w Pogwizdowie Nowym, 2001–2011 bibliotekarka w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Rzeszowie. Od 2011 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

I 1982–XI 1983 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Dama; I 1984–XI 1985 kontrolowana przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Panna.

Jan Lucjan Wyciślak

Opcje strony

do góry