Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17112,Kulbarsch-Janusz.html
2023-03-25, 21:12

Kulbarsch Janusz

Janusz Kulbarsch, ks., ur. 24 II 1950 w Bydgoszczy. Absolwent Prymasowskiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie i Papieskiego Wydz. Teologicznego w Poznaniu; święcenia kapłańskie (1976).

W 1966 jako uczestnik młodzieżowego obozu sportowego przesłuchiwany w związku z udziałem w praktykach religijnych. 1976-1977 wikariusz w parafii Wniebowzięcia NMP w Trzemesznie, 1977-1978 w parafii św. Mikołaja w Gąsawie na Pałukach, 1978-1990 kapelan Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP (Wielkopolskich) oraz w szpitalu w Pleszewie.

W VIII 1980 dostarczał żywność strajkującym w PKS Pleszew, w kaplicy klasztoru ss. służebniczek odprawiał msze za strajkujących; kapelan pleszewskiej „S”.

Po 13 XII 1981 współpracownik podziemnego MKK w Pleszewie (współpraca m.in. z Krzysztofem Szacem, Kryspinem Kuberką, Stanisławem Kuczyńskim, Antonim Zgorzelakiem, Leszkiem Kałużnym), pomagał w organizowaniu spotkań działaczy MKK i ukryciu sztandaru miejscowej „S” w klasztorze ss. służebniczek (za zgodą Matki Generalnej Manfredy); na terenie klasztoru przechowywał wydawnictwa podziemne i prowadził punkt kolportażowy; na początku 1982 ukrywał Juliusza Szymczaka, wiceprzewodniczącego KZ przy PKP Stacja Kotlin. 1982-1983 organizator Komitetu Pomocy Represjonowanym przy klasztorze ss. służebniczek; inicjator i celebrans Mszy za Ojczyznę w kaplicy klasztoru ss. służebniczek oraz w kościele św. Floriana w Pleszewie (we współpracy z proboszczem ks. Józefem Maciołkiem). W 1983 z jego inicjatywy, przed pielgrzymką Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski, w oknie klasztoru ss. służebniczek wisiał przez ok. 2 tyg. wizerunek papieża z napisem „Solidarność” namalowany przez Henryka Brodalę. 1983-1989 współorganizator Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę oraz do Biechowa; od 1985 kapelan Duszpasterstwa Służby Zdrowia oraz Duszpasterstwa Ludzi Pracy w klasztorze ss. służebniczek, wspierał Duszpasterstwo Nauczycieli. W stanie wojennym ostentacyjnie spacerował po mieście z egz. „Tygodnika Solidarność”. Poddawany comiesięcznym rozmowom profilaktyczno-ostrzegawczym z oficerem KW MO w Kaliszu.

Od 1990 proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Broniszewicach k. Pleszewa.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Pleszew

Opcje strony