Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kułaj Jan

Jan Kułaj, ur. 11 I 1958 w Jarosławiu, zm. 10 IX 2020 w Cieszacinie Wielkim. 1979–1989 członek ZSL, przew. Gminnego Zarządu ZSMP tamże.

Pracował w rodzinnym gospodarstwie rolnym, nast. własne gospodarstwo w Cieszacinie Wielkim.

Od XII 1980 przew. Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” woj. przemyskiego z siedzibą w Jarosławiu. I–II 1981 uczestnik strajku rzeszowsko-ustrzyckiego, wiceprzew. KS, sygnatariusz porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, przedstawiciel strajkujących rolników na obradach KKP w Gdańsku, podczas których zapadła decyzja o wsparciu protestów rolników i ich dążeń do stworzenia Solidarności Rolniczej. 9 III 1981 podczas zjazdu zjednoczeniowego „Solidarności Wiejskiej”, Solidarności Chłopskiej i NSZZ RI wybrany na przew. Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego „S” RI. III 1981 członek Ogólnopolskiego KS „S” RI w Bydgoszczy.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, od 16 XII w willi MSW w Chylicach, środku URM w Promniku i ponownie w Chylicach, 28 IV 1982 zwolniony. Po wyjściu (za namową prezesa ZSL Romana Malinowskiego i pod wpływem nacisków ze strony SB) wystąpił w tv i złożył samokrytykę, co zostało przyjęte negatywnie przez działaczy związkowych i rolników. 1982–1989 kontakty z przedstawicielami władz ZSL a także podziemną „S” (w tym Lechem Wałęsą), jednak bez podjęcia aktywności opozycyjnej. XII 1986–1989 członek Rady Konsultacyjnej przy Przew. Rady Państwa Wojciechu Jaruzelskim.

Po 1989 własna działalność gospodarcza i rolnicza. 1998 w Partii Ludowo-Demokratycznej.

8 IV 1981–26 VIII 1988 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO/VI WUSW w Przemyślu w ramach SOR krypt. Żywiciel; 25 III 1982–12 IV 1983 przez Wydz. IV KW MO tamże w ramach KE krypt. Klon; 30 V 1985–24 XI 1989 przez VI WUSW tamże w ramach SO krypt. Wspólnota; 6 X 1988–25 X 1989 przez VI WUSW tamże w ramach KE krypt. Hodowca.

Grzegorz Wołk

Opcje strony

do góry