Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17124,Kulak-Jerzy.html
2023-05-29, 07:39

Kułak Jerzy

Jerzy Kułak, ur. 23 IV 1960 w Białymstoku. 1979-1983 student Uniwersytetu Warszawskiego Filii w Białymstoku, Wydz. Prawa i Administracji; absolwent UW Wydz. Prawa (1990).

Od I 1981 członek NZS; członek KOWzP, 25 V 1981 uczestnik pikiety przed KW PZPR w Białymstoku; XI-XII 1981 uczestnik strajku studenckiego; w XII 1981 redaktor „Informatora Strajkowego FUW” (ps. „Jerzy K.”, „Jerzyk”), „Dodatku Wieczornego IS FUW” (ukazał się 1 nr).

14 XII 1981 wraz z Markiem Butwiłowskim uczestnik ewakuowania matryc drukarskich i literatury z opieczętowanych przez SB pomieszczeń NZS; w IV 1982 współzałożyciel (z Władysławem Harkiewiczem) Akademickiego Ruchu Oporu (działalność wydawnicza, akcje ulotkowe); pomysłodawca, założyciel, redaktor (z Markiem Powichrowskim) „Opornika”, organu prasowego ARO. 1982-1983 drukarz, kolporter Białostockiej Oficyny Wydawniczej (m.in. „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Regionu Białystok”, wydawnictwa zwarte). 8 XII 1983 wraz z Tadeuszem Dzienisem aresztowany podczas pracy w podziemnej drukarni w mieszkaniu Wandy Sadowskiej w Białymstoku, przetrzymywany w areszcie WUSW i AŚ tamże; usunięty z uczelni. Oskarżony przed Sądem Rejonowym w Białymstoku razem z m.in. Dariuszem Boguskim i Ryszardem Zielińskim (jego adwokatem był Lech Lebensztejn); 25 VII 1984 postępowanie umorzono w wyniku amnestii. 1984-1988 student UW, kolporter wydawnictw podziemnych (przewoził z Warszawy do Białegostoku m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”, KOS, wydawnictwa NOWej, Kręgu i in.).

W 1989 dziennikarz w „Tygodniku Białostockim”, 1990-1995 pracownik Archiwum Archiwum Archiwum, wydawnictwo założone w 1977 w Warszawie przez Jacka Arcta i Jadwigę Żelechowską we współpracy z grupą osób, które od 1974 powielały techniką fotograficzną wydawnictwa emigracyjne i ulotki (m.in. zawiadamiające o mszach rocznicowych). Działało do 1981 (do 1978 bez nazwy), w 1978 powstała formalna struktura i przyjęto nazwę. Wschodniego w Warszawie (kierownik Oddziału w Białymstoku), 1990-1998 współpracownik Karty; 1996-1998 pracownik Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w 1997 rzecznik prasowy Prezydenta Miasta; w 1997 w kampanii wyborczej rzecznik prasowy RS AWS. 1998-2001 pracownik TVP Białystok, 2001-2003 Oddziału IPN w Białymstoku, 2003-2009 Urzędu m.st. Warszawy.

Badacz powojennej historii Polski, głównie podziemia niepodległościowego oraz komunistycznego aparatu represji, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i prasowych, m.in. ''Rozstrzelany Oddział. Monografia 3 Wileńskiej Brygady NZW. Białostocczyzna 1945-1946'' (Białystok 2007), autor opracowania ''Białostocczyzna 1944-1945 w dokumentach podziemia i oficjalnych władz'' („Dokumenty do dziejów PRL”, z. 10, Warszawa 1998).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

Rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Białystoku w ramach SOR krypt. Biblioteka; od 7 V 1985 w ramach KE krypt. Drukarz; 30 III 1987 – 11 VI 1988 przez Wydz. III SUSW w ramach SOS krypt. Kolektyw.

 

Marcin Zwolski

Region Białystok, Białystok

Opcje strony