Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kumanowski Janusz Tomasz

Janusz Tomasz Kumanowski, ur. 21 V 1950 w Iłży. Ukończył Studium Zarządzania Jakością w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz w Warszawie (2001).

1965-1968 uczeń frezera, następnie frezer w Zakładach Górniczo-Metalowych Zębiec w Zębcu, 1968-1971 kolejno frezer, brakarz w kontroli jakości, nastawiacz maszyn w Fabryce Samochodów Ciężarowych Star w Starachowicach, 1971-1977 szlifierz-nastawiacz maszyn

w ZG-M Zębiec, 1977-2004 kolejno mistrz, technolog wydziałowy, technolog prowadzący, specjalista technolog, pełnomocnik prezesa, kierownik działu rozwoju w Zakładach Motoryzacyjnych Izamot w Iłży. 1968-1980 członek związków zawodowych, z-ca przewodniczącego wydz.; 1975-1982 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”, II-III 1981 członek Komitetu Założycielskiego przy WCS Iłża, odpowiedzialny za kontakty z duchowieństwem.

13 XII 1981 pomysłodawca, koordynator akcji wywieszenia flagi „Solidarności” na baszcie zamku w Iłży, 14 XII 1981 wyniósł sztandar „S” z WCS; w 1982 zrezygnował z członkostwa w PZPR w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i represjom wobec działaczy „S”; od 1982 prowadził punkt kolportażowy wydawnictw podziemnych, m.in: „Tygodnika Mazowsze”, „CDN”, „Świadectwa”, „Wolnego Robotnika”, kurier wydawnictw podziemnych pomiędzy woj. kieleckim a radomskim.

W 1989 przewodniczący Komisji Założycielskiej „S”, Komitetu Wyborczego KO „S” w WCS Iłża, redaktor, nadawca audycji solidarnościowych w zakładowym radiowęźle. 2005-2006 technolog, pracownik kontroli jakości w Przedsiębiorstwie Przemysłowo-Handlowo-Usługowym Imex w Iłży.

Sławomira Cisłowska

Region Ziemia Radomska, Iłża

Opcje strony

do góry