Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kurasiewicz Ligia

Ligia Kurasiewicz, ur. 2 I 1929 w Szczercowie k. Bełchatowa, zm. 9 III 2012 w Sandomierzu. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi (1953), WSP w Krakowie (1975).

1953–1980 w ZNP, 1969–1980 w PZPR.

1953–1988 nauczycielka w II LO w Sandomierzu.

Od IX 1980 w „S”, sekretarz Międzyszkolnej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania „S” tamże, 1981 redaktorka miesięcznika „Ziemia Sandomierska. Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny "Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane przez TKZ „S” przy Zakładzie Robót Górniczych w Lubinie IV 1985 – I 1986. Komisji Zakładowej NSZZ »Solidarność« Oświaty i Wychowania w Sandomierzu” (z Piotrem Jakubiakiem, Włodzimierzem Niemczykiem, Maciejem Beliną, Janem Tukałło) oraz „Naszym Zdaniem. Biuletyn Komisji Zakładowej Oświaty i Wychowania NSZZ »Solidarność«” (z P. Jakubiakiem).

Po 13 XII 1981 kolporterka wydawnictw podziemnych. 13 V 1982 internowana, osadzona w Ośr. Odosobnienia w Gołdapi, 24 VII 1982 zwolniona, nast. zwolniona z pracy, przez pół roku zatrudniona w bibliotece SP nr 4 w Sandomierzu, I 1983 przywrócona na stanowisko nauczyciela w II LO w Sandomierzu.

1989 współzałożycielka KO „S” tamże; 1990–1992 skarbnik, 1992–1998 przew. MKPOiW „S” tamże, 1989–1992 biura senatora Zbigniewa Romaszewskiego tamże, od 1999 na emeryturze.

Zaangażowana w inicjatywy upamiętniające „S” i jej dziedzictwo, współzałożycielka Stowarzyszenia Pamięć i Solidarność, współautorka wystawy „Powiew wolności” (2006).

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), uhonorowana tytułem Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „S” (2008).

XI 1982–I 1986 rozpracowywana przez Wydz. III KM MO/RUSW w Sandomierzu w ramach KE; XII 1988–XII 1989 przez p. III RUSW w Sandomierzu/p. SB RUSW tamże w ramach SO krypt. Pedagog.

 

Adam Borowski|Marcin Bukała

Region Ziemia Sandomierska, Sandomierz

Opcje strony

do góry