Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17135,Kuratowska-Zofia.html
2023-09-23, 20:39

Kuratowska Zofia

Zofia Kuratowska, ur. 20 VII 1931 w Skolimowie k. Warszawy, zm. 8 VI 1999 w Pretorii (RPA). 1948-1950 studentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek filologia polska; absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (1955), od 1989 prof.

W 1944 uczestniczka Powstania Warszawskiego. 1956-1960 asystentka w Klinice Chorób Wewnętrznych Instytutu Hematologii, 1961-1969 asystentka, następnie adiunkt w Zakładzie Radiobiologii i Ochrony Zdrowia Instytutu Badań Jądrowych w Świerku k. Warszawy, 1969-1975 lekarz na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie, 1975-1983 ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego Warszawa-Ochota, 1975-1997 lekarz w Klinice Hematologii i Immunologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, od 1990 kierownik Kliniki.

Od IX 1980 w „S”; przewodnicząca KZ w ZOZ Warszawa-Ochota, członek KKK Pracowników Służby Zdrowia „S”.

W I 1982 współautorka Listu 8, żądającego zniesienia stanu wojennego. 1982-1989 kierowała sekcją lekarską w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, wizytowała Ośr. Odosobnienia i ZK, obserwowała procesy polityczne, zapewniała opiekę lekarską zwolnionym z więzień i aresztów. 1983-1984 prowadziła (z mężem Grzegorzem Jaszuńskim) niezależne seminarium Prawda o Polsce (z udziałem wielu działaczy opozycji). 1984-1989 członek Społecznej Komisji Zdrowia, redaktor nacz. niezależnego pisma „Zeszyty Niezależnej Myśli Lekarskiej”. Autorka w niezależnym kwartalniku „Krytyka” i paryskiej „Kulturze”. Od 1986 członek Rady Funduszu Wydawnictw Niezależnych.

18 XII 1988 – 1989 w KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie, przewodnicząca komisji zdrowia; prezes Fundacji Społecznej „S”. W 1989 uczestniczka obrad Okrągłego Stołu, przewodnicząca z ramienia opozycji podzespołu ds. zdrowia. 1989-1997 senator RP z list KO „S”, następnie UD, wicemarszałek Senatu I i III kadencji. Od 1990 w ROAD, UD (przewodnicząca frakcji liberalno-społecznej), UW. Od 1997 ambasador RP w RPA.

Autorka publikacji z dziedziny medycyny, m.in. pierwszej w Polsce książki o AIDS: ''AIDS. Nowa choroba'' (Wiedza Powszechna, 1987).

Odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (1997).

30 XI 1982 – 1985 rozpracowywana przez Wydz. III-1 KS MO/SUSW w ramach SOS krypt. KZ; od 27 III 1985 przez Wydz. III-1 SUSW w ramach KE krypt. Saga; 3 VII 1986 – 24 VIII 1989 przez Wydz. III-1 SUSW w ramach SOR krypt. Judym.

 

Krzysztof Biernacki

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony