Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17146,Kurowski-Michal.html
2023-09-27, 10:02

Kurowski Michał

Michał Kurowski, ur. 14 II 1936 w Teresinie k. Bydgoszczy. Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, Wydz. Lekarski (1958); specjalista kardiolog (1978), dr n. med. (1990).

Od 1959 lekarz w Wojewódzkiego Szpitalu Zakaźnym w Szczecinie (obecnie Samodzielny Publiczny Wojewódzki. Szpital Zespolony), od 1971 ordynator Oddziału Internistycznego, od 1976 Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego.

W VIII 1980 organizator protestu solidarnościowego w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym, przewodniczący delegacji do MKS w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego z poparciem i postulatami służby zdrowia. Od IX 1980 w „S”; członek 13-osobowego wąskiego Prezydium MKR w Szczecinie, organizator struktur związkowych służby zdrowia na Pomorzu Zachodnim; od X 1980 przewodniczący Sekcji Służby Zdrowia Regionu Pomorze Zachodnie; 7-17 XI 1980 uczestnik strajku „S” służby zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku zakończonego podpisaniem porozumień z rządem PRL; w I 1981 negocjator postulatów służby zdrowia i sygnatariusz porozumień zawartych ze stroną rządową; członek Prezydium KKK Służby Zdrowia; VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Zachodnie, IX/X 1981 delegat na I KZD, członek Prezydium podczas II tury Zjazdu.

13-14/15 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Szczecińskiej spacyfikowanego przez ZOMO; 17 XII 1981 – 3 V 1982 zawieszony w czynnościach służbowych, pod stałą obserwacją, inwigilowany; do 1988 doradca w podziemnej „S” w służbie zdrowia.

1989-1991 współorganizator struktur reaktywowanej „S” w służbie zdrowia. W XI 1989 delegat na II WZD Regionu Pomorze Zachodnie; 1989-1994 działacz Samorządu Lekarskiego, inicjator opracowania założeń nowoczesnego systemu opieki zdrowotnej, przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej w Izbie Lekarskiej; 1992-1999 przewodniczący Pomorskiego Konsorcjum Zdrowia odpowiedzialny za zagospodarowanie funduszy pomocowych Banku Światowego; 1993-1995 członek Prezydium Rady Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP Lechu Wałęsie. 1995-2008 konsultant woj. ds. kardiologii, wykładowca Pomorskiej Akademii Medycznej; od 1997 honorowy członek Okręgowej Izby Lekarskiej; 1998-2002 w RS AWS. Od 2008 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989), odznaką Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (2002).

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony