Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kuśmierz Janusz Bronisław

Janusz Bronisław Kuśmierz, ur. 3 VI 1951 w Kamiennej Górze. Absolwent Wyższego Studium Nauczycielskiego na Uniwersytecie Wrocławskim (1973).

1973-1977 nauczyciel w LO w Nowej Rudzie, 1977-1981 kierownik pracowni sanitarnej ochrony powietrza atmosferycznego Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej tamże. 1970-1973 w ZSP, 1973-1981 w ZNP.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ w TSSE; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk; IX/X 1981 delegat na I KZD. 1981-1982 dyr. SP nr 2 w Nowej Rudzie.

Po 13 XII 1981 działacz podziemia, współzałożyciel podziemnej drukarni w Nowej Rudzie; organizator druku broszur i ulotek w SP nr 2 i domu dziecka. W 1982 zwolniony ze stanowiska dyr. szkoły, do 1984 nauczyciel tamże. Do 1983 działacz podziemnej Komisji Międzyzakładowej „S” w Nowej Rudzie (odpowiedzialny za informację). 1984-1990 nauczyciel SP nr 6 w Kłodzku.

1989-1990 członek KZ „S” w SP nr 6. 1989-1990 wyjazdy zarobkowe do Austrii, 1990-1995 dyr. wydz. w Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu. 1994-1998 w UW, przewodniczący Koła UW w Kłodzku i Komisji Powiatowej UW tamże, członek Zarządu Wojewódzkiego UW we Wrocławiu. 1995-2002 naczelnik Wydz. Oświaty w Urzędzie Miasta w Kłodzku. Od 2002 na emeryturze.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2001), Złotą Odznaką ZNP (2001), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

 

Piotr Sroka

Opcje strony

do góry