Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kuta Krystyna

Krystyna Kuta, ur. 22 XII 1956 w Szczecinie. 1976-1981 studentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek filologia polska.

1978-1980 uczestniczka Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele oo. jezuitów Św. Ducha i św. Stanisława Kostki w Toruniu, spotkań TKN, akcji ulotkowych (m.in. IV 1980 w obronie aresztowanego Mirosława Chojeckiego), kolporterka prasy i wydawnictw niezależnych, organizatorka akcji zbierania podpisów pod petycjami (m.in. IV-VI 1980 o rozwiązanie SZSP) i listami protestacyjnymi (m.in. IV-VI 1980 w obronie studentów Politechniki Warszawskiej represjonowanych za kolportaż wydawnictw niezależnych); w 1980 w Klubie Samoobrony Społecznej Wielkopolski i Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej.

Od X 1980 w NZS; 1 VI – XII 1981 pracowniczka Biura Informacyjnego MKZ/ZR Toruńskiego, redaktor naczelna pisma „Sprawy” i „Zjazdowego Serwisu Informacyjnego”; współredaktorka „Serwisu Toruńskiej Agencji Solidarności”, organizatorka biblioteki ZR, regionalnego działaczka KOWzP, 25 V 1981 współorganizatorka manifestacji w obronie więźniów politycznych; autorka w pismach niezależnych, m.in. „Bratniak”, „Immunitet”, „Wolne Słowo”.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Bydgoszczy-Fordonie (uczestniczka głodówki, autorka pieśni ''My więziennej Polski dzieci''), następnie w Gołdapi (uczestniczka głodówek, redaktor przepisywanego ręcznie pisma „Internowanka”), zwolniona 24 VII 1982. 1982-1989 hurtowa kolporterka wydawnictw podziemnych (m.in. „Solidarność Walcząca”, „AIS”, „KAT”); obserwatorka procesów politycznych (m.in. Anny Walentynowicz), uczestniczka niezależnego ruchu artystycznego (m.in. autorskie wieczory poezji na plebanii kościoła św. Józefa – oo. redemptorystów). 1983-1995 zatrudniona w internacie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Toruniu. 1983-1984 toruńska korespondentka i redaktorka „AIS”; 1985-1986 korespondentka „KAT”; 26 IV 1984 aresztowana, przetrzymywana w AŚ w Toruniu i Grudziądzu, 24 VII 1984 zwolniona na mocy amnestii. 1984-1990 w Solidarności Walczącej, współorganizatorka toruńskiego Oddziału Solidarności Walczącej, organizatorka łączności z Wrocławiem i Poznaniem. 1987-1988 redaktor naczelna pisma „Nadwiślanin”. Dziennikarka, autorka w pismach podziemnych, m.in. „Toruński Informator Solidarności”, „KAT”, „Solidarność Walcząca”.

Od 1995 właścicielka 1-osobowej firmy Clearum.

Poetka – w podziemnym wydawnictwie Kwadrat Kwadrat „Kwadrat”, dwutygodnik społeczno-zawodowy KKK Pracowników Poligrafii „S”, wydawany w Szczecinie 9 IV – 9 XII 1981 w obiegu oficjalnym. ukazały się 2 tomiki jej wierszy: ''Wiersze'' (1984), ''Piąta pora roku'' (1985), publikowała je też m.in. w „Pogłosie”, „Nadwiślaninie”, „Solidarności Walczącej” oraz antologii ''Orła wrona nie pokona'' (Białystok 2010).

Wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Od 24 I 1983 rozpracowywana przez Wydz. V/III KW MO w Toruniu w ramach SOS; 14 VII 1983 – 1990 przez KW MO/WUSW w Toruniu w ramach SOR krypt. Sprzątaczka; 1987-1988 przez Wydz. III WUSW w Toruniu w ramach SOS krypt. Grupa; 1987-1989 w ramach SOR krypt. Prometeusz.

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry