Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kuzia Zbigniew Zdzisław

Zbigniew Zdzisław Kuzia, ur. 13 I 1947 w Stalowni k. Lubartowa. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, 1971 święcenia kapłańskie, oraz historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1975).

1971–1973 wikariusz w parafii w Tarnogórze k. Zamościa. 1972–1975 zatrudniony w administracji WSD w Lublinie, 1975–1981 wikariusz w parafii św. Michała w Lublinie.

IV 1981 skierowany do organizowania nowej parafii Matki Bożej Królowej Polski w dzielnicy Tatary tamże (obejmującej m.in. teren Fabryki Samochodów Ciężarowych); współpraca z „S” FSC, która uczestniczyła w budowie świątyni.

14–16 XII 1981 organizator posługi duszpasterskiej ks. dla uczestników strajku w FSC (codzienna msza św. i spowiedź w fabryce). 1982–1989 udostępniał pomieszczenia parafii na ośr. pomocy rodzinom internowanych i uwięzionych, nast. na spotkania i działalność podziemnych KZ FSC i TZR (m.in. punkt kolportażowy oraz wykłady podziemnej Wszechnicy Związkowej). 1983–2017 proboszcz parafii. Od 1985 referent diecezjalny duszpasterstwa ludzi pracy, współorganizator spotkań duszpasterskich i pielgrzymek „S”.

Od 1992 regionalny duszpasterz ludzi pracy. 2005 współorganizator Klubu Pracy przy Domu Parafialnym. Od 1985 kanonik honorowy kapituły katedralnej w Lublinie. Od 2015 prałat. Od 2017 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis przez ZR Środkowowschodniego „S” (2004).

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry