Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kuźniar Andrzej

Andrzej Kuźniar, ur. 29 XI 1953 w Łańcucie. Ukończył Technikum Mechaniczne w Łańcucie (1975).

1972-1973 pracownik Łańcuckiej Fabryki Śrub, 1975-1982 WSK PZL Rzeszów.

W VIII 1980 przewodniczący KS w WSK PZL, od IX 1980 w „S”, 7-17 IX 1980 członek Prezydium Międzywydziałowego KS; następnie przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S”, następnie członek KZ w WSK PZL; etatowy członek Prezydium MKZ, od VI 1981 MKR; I-II 1981 uczestnik strajku chłopskiego w siedzibie b. Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Rzeszowie, członek KS; VI-VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszowskiego, członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD, członek KK; współorganizator kół NSZZ Rolników Solidarność Wiejska w Regionie Rzeszowskim.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, następnie w Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 21 VII 1982; zwolniony z pracy. 1982-1985 prowadził własne gospodarstwo rolne; 1985-1986 pracownik Łańcuckiej Fabryki Śrub. 1982-1988 wspomagał podziemne struktury „S” i „S” RI w Regionie Rzeszowskim, m.in. kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Obrona”, „Łącznik”, „Wieś Rzeszowska”, „Solidarność Trwa”, „Tygodnik Mazowsze” i ulotek); sygnatariusz listów i petycji do władz PRL, m.in. „Oświadczenia do Rady Państwa” w sprawie wyborów do Sejmu PRL w 1985; uczestnik spotkań Duszpasterstwa Rolników przy parafii w Soninie; wielokrotnie przesłuchiwany, poddawany rewizjom. 26 VI 1984 aresztowany, zwolniony w VII 1984 na mocy amnestii.

1987-1991 w USA. 1991-2000 pracownik WSK PZL Rzeszów, od 2000 na rencie.

10 VIII 1981 – 13 X 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Kuźnia; 19 X 1982 – 25 X 1989 przez Wydz. V/VI KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Spust.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry