Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17180,Kwasniewski-Maciej-Antoni.html
2023-12-11, 23:42

Kwaśniewski Maciej Antoni

Maciej Antoni Kwaśniewski, ur. 24 II 1962 w Pińczowie. Ukończył Technikum Geologiczne w Kielcach (1982), student Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek filologia polska (1984-1990).

1969-1976 w ZHP.

W 1981 współpracownik ZR Świętokrzyskiego „S”, pracownik techniczny związkowego pisma „Biuletyn Informacyjny Regionu Świętokrzyskiego NSZZ «S»”; od XI 1981 członek Komitetu Obrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania w Kielcach.

Po 13 XII 1981 współorganizator (we współpracy z Ireneuszem Kocelą i Robertem Kulakiem) grupy wydającej ulotki i podziemne pisma (m.in. „Bez Tytułu”, „Kruk”), redaktor i drukarz; w 1982 założyciel podziemnej struktury KOS 997, drukującej m.in. pismo „BIS. Biuletyn Informacyjny Solidarności” i Wydawnictwa Wolne Słowo (działało do 1984 w Pińczowie), autor i redaktor, odpowiedzialny także za stronę techniczną. 1982-1984 autor, drukarz i łącznik pisma „Agencja Informacyjna Solidarności” wydawanego w Warszawie; 1987-1989 autor do krakowskiego podziemnego pisma PPS „Robotnik”; 1988-1989 w PPS, członek Rady Naczelnej i Centralnego Komitetu Wykonawczego. Od 1982 kilkakrotnie zatrzymywany do 48 godz., poddawany rewizjom. W 1983 oskarżony o kolportaż podziemnych wydawnictw, w 1984 sprawę umorzono na mocy amnestii.

1991-1997 redaktor, szef działu miejskiego w „Czasie Krakowskim”, w 1997 szef działu informacji w „Nowym Czasie Krakowskim”, 1997-1998 redaktor w firmie Convector S.A., 1998-1999 właściciel Biura Informacji i Marketingu, 1999-2007 redaktor, z-ca redaktora naczelnego „Gazety Krakowskiej”, od 2007 z-ca redaktora naczelnego „Dziennika Polskiego”.

1982-1986 rozpracowywany przez KW MO/WUSW w Kielcach w ramach SOR krypt. Kos/Kos bis.

Marzena Grosicka

Region Świętokrzyski, Kielce

Opcje strony