Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kwiatek Andrzej

Andrzej Kwiatek, ur. 27 XI 1950 w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Mechaniczno-Technologiczny (1977).

1967-1996 pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina (tokarz, frezer, technolog, specjalista). W XII 1970 uczestnik strajku w SG. Od 1977 związany z tajną grupą techniczną Wydawnictwa Młoda Polska, następnie RMP (we współpracy ze Sławomirem Sobolem, Mirosławem Rybickim), drukarz i kolporter wydawnictw ROPCiO, następnie RMP, m.in. „Bratniaka” (od kilkuset do 6 tys. egz.), niektórych nr. „Robotnika Wybrzeża”, w 1980 ulotek nawołujących do udziału w niezależnych obchodach święta 3 V, ulotek w obronie aresztowanych Dariusza Kobzdeja i Tadeusza Szczudłowskiego.

14-31 VIII 1980 uczestnik strajku w SG. Od IX 1980 w „S”, członek Komisji Wydziałowej Wydz. S-4.

14-16 XII 1981 uczestnik strajku w SG. III-XII 1982 współpracownik RKK Gdańsk, łącznik ukrywających się (m.in. Bogdana Borusewicza, Bogdana Lisa, Aleksandra Halla, przekazywał informacje m.in. od Zdzisława Pietkuna, Piotra Dyka, ks. Eugeniusza Dutkiewicza), poszukiwał mieszkań dla ukrywających się (m.in. dla Magdaleny Modzelewskiej, M. Rybickiego), organizował lokale na spotkania działaczy opozycji, przekazywał informacje dla Radia „S”. Od 1983 ponownie współpracownik grupy S. Sobola: odbierał z drukarni, składał i rozwoził na punkty kolportażowe wydawnictwa podziemne, m.in. „«Solidarność». Pismo Regionu Gdańskiego”, „Tygodnik Mazowsze”, ulotki, książki. W VIII 1988 uczestnik strajku w SG.

Od 1989 członek Komisji Wydziałowej „S” na Wydz. S-4, przewodniczący Działu RN „S”. Od 1996 project manager w Gdańsk Engineering Works Damen Marine Components.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry