Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kwiatkowska-Dublaszewski Zofia

Zofia Kwiatkowska-Dublaszewski, ur. 28 VI 1949 w Krakowie. Ukończyła Technikum Ekonomiczne dla Pracujących w Sopocie (1974).

1965-1977 prace dorywcze (m.in. fryzjerka), 1973-1974 zatrudniona w Zakładzie Gospodarki Produktami Naftowymi nr 19 CPN w Gdyni-Dębogórzu, 1977 – XII 1981 w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa Transbud Oddział nr 3 w Gdyni, od VI 1984 w PTSB Transbud Oddział nr 6 w Gdańsku.

W VIII 1980 współorganizatorka strajku w Transbudzie, członek KS, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 w „S”; sekretarz KZ w Transbudzie. Członek Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia ’70 w Gdyni.

14-18 XII 1981 współorganizatorka (m.in. z Longinem Stojkiem, Aleksandrem Składanowskim i Czesławem Bigusem) strajku w Transbudzie, 19 XII 1981 aresztowana, osadzona w AŚ w Gdańsku, 31 XII 1981 skazana przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 5 lat więzienia, osadzona w ZK w Fordonie, w Grudziądzu, ponownie w Fordonie, 22 II 1982 po rewizji w SN wyrok zmniejszono do 3,5 roku więzienia, od 23 XII 1982 pobyt w szpitalu, 26 V 1983 zwolniona na mocy aktu łaski Rady Państwa. Do VI 1984 bez zatrudnienia. W XII 1984 współzałożycielka (wraz z Ewą Kubasiewicz, Andrzejem Kołodziejem i Stanisławem Kowalskim) Oddziału Trójmiasto Solidarności Walczącej, następnie organizatorka kolportażu wydawnictw Solidarności Walczącej oraz m.in. podziemnego czasopisma „Poza Układem”, współpracowniczka Komisji Charytatywnej przy kościele oo. redemptorystów w Gdyni, współorganizatorka Mszy za Ojczyznę. 14 I 1986 ponownie aresztowana, osadzona w AŚ w Gdańsku i Warszawie, 21 VIII 1986 zwolniona na mocy amnestii.

Od VI 1987 na emigracji w Australii, prace dorywcze. Członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego w Australii, od 2005 Polsko-Australijskiego Związku Historycznego. Od X 2008 na rencie.

14 I 1986 – 5 VII 1989 rozpracowywana przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Gniazdo, nr rejestracyjny 53231.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry