Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17189,Kwiatkowski-Marian.html
2021-03-01, 12:03

Kwiatkowski Marian

Marian Kwiatkowski, ur. 8 I 1941 w Ignacowie k. Włodawy. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą w Brzezinach Śląskich (1960).

Jako uczeń protestował przeciw warunkom odbywania praktyk zawodowych i niskim stypendiom. 1960-1961 i 1963-1972 ślusarz, następnie magazynier i referent w kadrach PKP w Małaszewiczach k. Terespola, 1972-1973 bez zatrudnienia, 1973-1974 magazynier w Wojskowym Zarządzie Kwaterunkowo-Budowlanym Lublin Filia w Białej Podlaskiej, 1975-1999 kolejno: magazynier, starszy specjalista ds. technicznych, kierownik techniczny, kierownik zakładu w Centrali Nasiennej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Roślin i Nasiennictwa w Białej Podlaskiej.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie Komitetu Zakładowego w CNLPRiN.

14 XII 1981 organizator akcji ulotkowej w CNLPRiN, następnie wywieszał listy protestacyjne. 1982-1989 członek TKZ w CNLPRiN; organizator transportu i kolportażu ulotek, książek, prasy podziemnej i in. materiałów; organizator akcji ulotkowych, układania krzyży z kwiatów, składania wieńców, pielgrzymek do grobu ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie; 1982-1984 przygotowywał, 1984-1987 emitował (wraz z Narcyzem Malinowskim) audycje Radia „S” Biała Podlaska, m.in. transmisję ze sprawy prowadzonej przeciw M. Kwiatkowskiemu przez kolegium ds. wykroczeń; 1984-1989 współorganizator Mszy za Ojczyznę; 1986-1988 sprowadzał z Warszawy i przerzucał na teren ZSRS wydawnictwa religijne i podziemne w jęz. białoruskim, ukraińskim i rosyjskim, drukowane w Kanadzie; 1986-1989 członek Tajnego Zarządu Oddziału „S” w Białej Podlaskiej.

1989-1990 przewodniczący KZ „S” w CNLPRiN, następnie przewodniczący Komisji Oddziałowej „S” w Białej Podlaskiej; w 1989 delegat na II WZD Regionu Mazowsze; współorganizator Wojewódzkiego KO w Białej Podlaskiej, założyciel Miejskich KO w Międzyrzeczu Podlaskim i Radzyniu, koordynator przygotowań do wyborów 4 VI na szczeblu wojewódzkim. W 1990 przewodniczący KO w Białej Podlaskiej oraz Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej dla pracowników b. SB w woj. bialskopodlaskim; członek komitetu wyborczego Tadeusza Mazowieckiego w wyborach prezydenckich. W 1991 delegat na Kongres Założycielski UW. 1992-1993 pełnomocnik wojewódzki RdR. 1992-1994 delegat na kolejne KZD. 1999-2001 kierownik targowiska w Białej Podlaskiej, od 2001 na emeryturze. W 2008 powołał Komitet Opracowania Działalności Oddziału „S” w Białej Podlaskiej i Oporu Społecznego w latach 1980-1990.

 

Krzysztof Biernacki

Region Mazowsze, Biała Podlaska

Opcje strony