Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Labuda Aleksander Wit

Aleksander Wit Labuda, ur. 15 VI 1944 w Chrobrzu k. Pińczowa. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek filologia romańska (1967) i Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek filologia polska (1969), prof. UWr (1991).

Od 1967 pracownik naukowy w Instytucie Filologii Romańskiej UWr, 1970-1973 lektor jęz. polskiego na uniwersytecie Paris III – Sorbonne Nouvelle. 1962-1967 w ZSP, 1968-1980 w ZNP. W III 1968 uczestnik wieców studenckich w Poznaniu. 31 I 1976 sygnatariusz Listu 101 do Sejmu PRL przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji, 21 VI 1976 skierowany na 6 tygodni karnych ćwiczeń w jednostce wojskowej w Kożuchowie. 1976-1981 współpracownik KOR, następnie KSS KOR, kolporter wydawnictw niezależnych (m.in. „Biuletyn Informacyjny” KOR/KSS KOR, „Biuletyn Dolnośląski”, książki NOWej, od 1980 „Solidarność Dolnośląska”, „Komunikaty” UWr).

27 VIII – 30 VIII 1980 uczestnik strajku w Zajezdni Autobusowej nr VII MPK we Wrocławiu. We IX 1980 współzałożyciel, członek Zarządu Komitetu Założycielskiego na UWr, następnie członek Zarządu KZ tamże; IX 1980 – VI 1981 doradca MKZ „S” we Wrocławiu, od VI 1981 członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego „S” we Wrocławiu, w VI 1981 delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk, członek Prezydium ZR (odpowiedzialny za Dział Informacji Związkowej), IX/X 1981 delegat na I KZD, członek Komisji Programowej, redaktor części programu dotyczącej wewnętrznej organizacji „S”; uczestnik prac Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki „S”.

12 XII 1981 zatrzymany, 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, Grodkowie, Strzelcach Opolskich, Nowym Łupkowie, Załężu k. Rzeszowa, Kielcach-Piaskach, zwolniony 4 XII 1982. 1983-1984 autor w kwartalniku podziemnym „Obecność”. Od 1984 współpracownik m.in. Władysława Frasyniuka i Włodzimierza Mękarskiego, 1987-1989 doradca RKW „S” Dolny Śląsk. 1985-1989 doradca Dolnośląskiej Rady Edukacji Narodowej i Rady Oświaty Niezależnej działających przy RKS „S” Dolny Śląsk, współautor materiałów pomocniczych do nauczania jęz. polskiego wydawanych w podziemnych „Glosariuszach”.

W 1989 członek Wrocławskiego KO „S”. 1989-1992 członek KZ „S” na UWr. W 1990 współzałożyciel ROAD (ze Zbigniewem Bujakiem i W. Frasyniukiem), następnie działacz regionalnych struktur UD i UW. W 1996 wycofał się z czynnego życia politycznego.

Autor książek i artykułów w wydawnictwach i czasopismach naukowych o literaturze francuskiej i polskiej.

Do 24 II 1979 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Petycja.

Joanna Dardzińska

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry