Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17205,Lach-Krystyna.html
23.05.2024, 08:26

Lach Krystyna

Krystyna Lach, ur. 16 I 1950 w Przemyślu. Ukończyła Technikum Ekonomiczne w Rzeszowie (1971).

1971–1988 referent adm., kierownik kancelarii, referent adm. w Zakładach Płyt Pilśniowych w Przemyślu.

Od IX 1980 w „S”; od XII 1980 przew. KZ w Zakładach Płyt Pilśniowych w Przemyślu. W zw. z kryzysem bydgoskim współorganizatorka w Regionie Południowo-Wschodnim przygotowań do strajku ostrzegawczego (27 III 1981); MKZ Przemyśl zmienił nazwę na MKS i obrał Zakłady Płyt Pilśniowych w Przemyślu na siedzibę. W zakładzie zgromadzono większą ilość żywności, zainstalowano kuchnię polową, zgromadzono koce i śpiwory; zorganizowano też służbę porządkową. VII 1981 przew. Komisji Rewizyjnej MKZ w Przemyślu.

13 XII 1981 internowana, przetrzymywana w Ośr. Odosobnienia w Kielcach (14–18 XII 1981 uczestniczka głodówki) i Gołdapi; 17 VII 1982 zwolniona. 1982 uczestniczka działalności Komitetu Pomocy Internowanym i Uwięzionym w Przemyślu. 1982–1988 szykanowana w miejscu pracy: przesunięcie na niższe stanowisko, zmniejszenie wynagrodzenia, próby zwolnienia. 1982–1988 aktywna uczestniczka manifestacji, akcji i spotkań organizowanych przez RKW oraz Duszpasterstwo Ludzi Pracy w Przemyślu.

Od 1988 na emigracji w USA.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2023).

11 VIII 1982 – 30 X 1989 rozpracowywana przez Wydz. V/VI KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach KE nr PR 4082.

 

Michał Stręk

Opcje strony