Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lamkiewicz Leszek

Leszek Lamkiewicz, ur. 15 XI 1954 w Nowym Dworze Gdańskim. Ukończył wieczorowo Średnie Studium Techniczne w Nowym Dworze Gdańskim (1981), technik mechanik.

1973-1974 pracownik Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Nowym Dworze, 1974-1978 Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego tamże i Przedsiębiorstwa Transportu Handlu Wewnętrznego w Tczewie, 1978-1983 Fabryki Przekładni Samochodowych Polmo tamże. 1979-1980 współpracownik WZZ Wybrzeża, kolporter niezależnego pisma „Robotnik Wybrzeża” na terenie Tczewa.

W VII 1980 uczestnik strajku solidarnościowego (absencyjnego) w FPS Polmo ze strajkującymi zakładami w Lublinie, w VIII 1980 współorganizator strajku w FPS Polmo, wiceprzewodniczący KS, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańsk, członek ZR, wiceprzewodniczący Podregionu Tczew.

12 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony 9 VII 1982.

Od VIII 1983 na emigracji w USA, przedstawiciel handlowy różnych firm w Concorde (Kalifornia). 1983-1998 członek Związku Narodowego Polskiego, 1985-1998 Kongresu Polonii Amerykańskiej, 1991-1998 amerykańskiej Partii Republikańskiej. W 1998 powrócił do Polski. Współpracuje z holenderską organizacją charytatywną w organizowaniu pomocy dla regionu Nowy Dwór-Żuławy.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

13 II 1981 – 17 VIII 1983 rozpracowywany przez Wydział III-A KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Mały, nr rejestracyjny 38805.

Arkadiusz Kazański

Nowy Dwór Gdański, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry