Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Langowski Ryszard Jerzy

Ryszard Jerzy Langowski, ur. 2 V 1942 w Gdyni, zm. 22 XII 2005 w Olsztynie. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Filologii Polskiej (1966).

1966-1968 nauczyciel języka polskiego w Technikum i Liceum Mechaniczno-Elektrycznym w Olsztynie, 1968-1969 spedytor międzynarodowy w przedsiębiorstwie C. Hartwig Gdynia, 1969-1970 inspektor szkolenia zawodowego w Stoczni Gdańskiej, 1970-1973 nauczyciel w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Olsztynie, 1973-1982 dziennikarz Polskiego Radia w Olsztynie. Członek SDP.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ przy PR, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, członek ZR.

13 XII 1981 zawieszony w pracy, w III 1982 po weryfikacji zwolniony z PR Olsztyn; 1982-1989 bibliotekarz, następnie pracownik autobusu objazdowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Działacz nieformalnej grupy opozycyjnej zajmującej się kolportażem prasy, pomocą internowanym i uwięzionym. Uczestnik Mszy za Ojczyznę, VI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. 16 IV 1988 członek Zebrania Członków Mandatariuszy ZR Warmii i Mazur, następnie do 12 II 1989 członek MKK „S” Regionu.

IV-VII 1989 członek KO „S” Regionu Warmii i Mazur, przedstawiciel KO „S” ds. kontaktów z mediami, następnie przewodniczący olsztyńskiego KO. XII 1989 – II 1991 dziennikarz radiowy w PR Olsztyn, IV 1991 – XI 1993 redaktor naczelny, XII 1993 – VII 2000 prezes PR Olsztyn SA, od 2000 na emeryturze, jednocześnie autor cotygodniowych radiowych felietonów społeczno-politycznych i krytyczno-literackich.

Autor monografii ''50-lecie Polskiego Radia w Olsztynie. Podróż nieco sentymentalna'' (Olsztyn 2002).

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry