Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Langowski Ryszard Jerzy

Ryszard Jerzy Langowski, ur. 2 V 1942 w Gdyni, zm. 22 XII 2005 w Olsztynie. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Filologii Polskiej (1966).

1973–1982 w SDP.

1966–1968 nauczyciel w Technikum i Liceum Mechaniczno-Elektrycznym w Olsztynie, 1968–1969 spedytor międzynarodowy w przedsiębiorstwie C. Hartwig Gdynia, 1969–1970 inspektor szkolenia zawodowego w Stoczni Gdańskiej, 1970–1973 nauczyciel w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Olsztynie, 1973–1982 dziennikarz Polskiego Radia tamże.

Od IX 1980 w „S”, członek KZ, VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, członek ZR.

13 XII 1981 zawieszony, III 1982 po weryfikacji zwolniony z pracy, 1982–1989 bibliotekarz, nast. pracownik autobusu objazdowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. 1982–1989 działacz nieformalnej grupy opozycyjnej zajmującej się kolportażem prasy, pomocą internowanym i uwięzionym. 16 IV 1988 członek Zebrania Członków Mandatariuszy ZR Warmii i Mazur, do 12 II 1989 członek MKK Regionu Warmińsko-Mazurskiego.

IV–VII 1989 w KO „S” Regionu Warmii i Mazur, przedstawiciel ds. kontaktów z mediami, nast. przew. olsztyńskiego KO. 1989–1991 dziennikarz w PR Olsztyn, 1991–1993 redaktor nacz., 1993–2000 prezes PR Olsztyn SA, od 2000 na emeryturze, jednocześnie autor cotygodniowych radiowych felietonów społ.-polit. i krytyczno-literackich.

Autor monografii 50-lecie Polskiego Radia w Olsztynie. Podróż nieco sentymentalna (2002).

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry