Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17222,Laskowicz-Krystyna.html
2023-12-10, 08:32

Laskowicz Krystyna

Krystyna Laskowicz, ur. 23 X 1938 w Toruniu, zm. 17 III 2013 w Poznaniu. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek filologia polska (1971), doktorat (1978).

1973-1989 pracownik naukowy UAM, Pod koniec l. 70. w kontakcie ze Stanisławem Barańczakiem (KSS KOR), kolporterka na niewielką skalę wydawnictw niezależnych.

Od IX 1980 w „S”, współzałożycielka struktur „S” na UAM, od XII 1980 wiceprzewodnicząca KZ, redaktor niezależnego pisma „Serwis Informacyjny KZ NSZZ «Solidarność» UAM w Poznaniu”.

18 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w AŚ w Poznaniu, następnie w Gołdapi, 11 III 1982 zwolniona. Od 1982 współpracowniczka TZR „S” Wielkopolska i przewodniczącego Janusza Pałubickiego, koordynatorka i łączniczka TZR z in. strukturami podziemnymi, organizatorka obiegu informacji z ośrodkami poza Wielkopolską (m.in. Warszawa, Kraków, Wrocław, Gorzów Wlkp.) oraz ambasadą USA i z zagranicą. 28 XII 1982 aresztowana, oskarżona w procesie J. Pałubickiego, przetrzymywana w AŚ w Poznaniu, 11 V 1983 zwolniona ze względu na stan zdrowia, 22 VII 1983 objęta amnestią. Autorka artykułów do prasy podziemnej, organizatorka sieci kolportażu wydawnictw podziemnych (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, książki), uczestniczka demonstracji (1 V, 3 V, 31 VIII). 1983-1986 pośrednik w kontaktach między TZR a TKK. 1988-1989 stypendystka Instytutu Hoovera w Kalifornii (USA).

W 1991 w redakcji uniwersyteckiego pisma „Skrypt”. W 1990 twórca, do 2000 prezes, redaktor naczelna poznańskiego Radia „S”, 1992-1994 prezes, redaktor naczelna TV ES, 2000-2001 dyr. Departamentu Komunikacji Społecznej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka, 2001-2004 kierownik Referatu Wystaw, Wydawnictw i Edukacji Historycznej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu (w 2002 autorka koncepcji wystawy „Sowieckie piekło”). 2002-2004 opracowała dla Instytutu Hoovera elektroniczną bazę danych archiwalnych akt Urzędu Rady Ministrów PRL z lat 1944-1988 z aplikacją dostępu. W 2005 inicjatorka i realizatorka ufundowania tablicy pamiątkowej na Domu Kupca w Poznaniu ku czci prezydenta USA Herberta Hoovera. Od 2004 na emeryturze.

Autorka albumu poświęconego „S” ''Dekada 1980-1989. Czas Czas „Czas”, pismo społ.-polit. wydawane przez SW Oddział Poznań w Poznaniu 1984–1988. nadziei i oporu'' (Poznań 2005).

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

7 I 1981 – 23 V 1985 rozpracowywana przez Wydz. III/III-1 KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach SOS/SOR krypt. Jaszczurka; 23 V 1985 – 31 X 1989 przez Wydz. V/Inspektorat 2 WUSW w Poznaniu w ramach KE/SOS/SOR krypt. Uparty.

 

Barbara Fabiańska|Agnieszka Łuczak|Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony