Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lazarowicz Zbigniew

Zbigniew Lazarowicz, ur. 27 IX 1925 w Jaśle. Od 1940 uczeń podziemnego liceum Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.

Od 1 I 1942 żołnierz Związku Walki Zbrojnej; od jesieni 1942 słuchacz konspiracyjnej Szkoły Podchorążych, w 1943 zdał maturę przed Państwową Tajną Komisją Egzaminacyjną Kuźnica w Obwodzie AK Dębica. Od III 1944 dowódca plutonu, którym dowodził w czasie Akcji Burza; 1945-1947 ukrywał się. Od 1948 mieszkaniec Wrocławia, pracownik przedsiębiorstw budowlanych.

Od IX 1980 członek „S”. Od XII 1981 na emeryturze.

Od 13 XII 1981 współtwórca podziemnej struktury wydawniczej RKS „S” Dolny Śląsk; kolporter i drukarz wydawnictw podziemnych. W II 1982 zatrzymany i internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysia, w XI 1982 zwolniony, ponownie podjął działalność konspiracyjną.

Odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, czterokrotnie Medalem Wojska, Krzyżem Partyzanckim.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry