Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lechowski Leszek

Leszek Lechowski, ur. 30 I 1939 w Grodnie, zm. w 1987 w USA. Wykształcenie wyższe: mgr inż. elektryk.

Pracownik Zakładu Projektowego Eltor w Olsztynie. Członek PZPR.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel MKZ w Olsztynie, członek Prezydium MKZ i TZR, wielokrotny przedstawiciel regionu w KKP, uczestnik rozmów „S” z władzami szczebla regionalnego, współzałożyciel Regionalnego KOWzP, 25-26 II 1981 doradca MKZ podczas strajku studentów WSP w Olsztynie, od V 1981 koordynator informacji związkowej; w 1981 przewodniczący Komisji Wyborczej MKZ i TZR, autor ordynacji wyborczej, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko–Mazurskiego, członek ZR, sekretarz Prezydium, delegat na I KZD; w VII 1981 inicjator utworzenia PPP w regionie, członek grupy inicjatywnej, autor projektu struktur organizacyjnych partii.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, nast. Kwidzynie.

Po zwolnieniu na emigracji w USA.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry