Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lemański Krzysztof

Krzysztof Lemański, ur. 31 V 1959 w Wyrzysku k. Piły. Ukończył Wieczorowe Technikum Górnicze w Sosnowcu (1980).

1977-2002 górnik w KWK Czerwone Zagłębie (później KWK Porąbka-Klimontów) w Sosnowcu.

Od X 1980 w „S”, członek KZ w kopalni.

1987-1989 kolporter pism podziemnych, m.in. biuletynu TKZ „S” KWK Czerwone Zagłębie „Cios” i „Wolnego Związkowca” oraz ulotek na terenie kopalni; uczestnik Duszpasterstwa Pracy i współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele św. Joachima w Sosnowcu-Zagórzu. W 1988 członek Komitetu Założycielskiego „S” w kopalni.

1989-1990 członek KO. 1990-1991 współzałożyciel PC w Sosnowcu. 1989-1995 członek KZ „S”, 1995-1999 przewodniczący KZ w KWK Porąbka-Klimontów; 1993-1995 delegat na III i IV WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; 1995-1998 członek Komisji Rewizyjnej Sekretariatu Górnictwa i Energetyki „S”. Od 2002 na emeryturze.

Tomasz Gonet

Region Śląsko-Dąbrowski, Sosnowiec

Opcje strony

do góry