Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lemke Marian Alojzy

Marian Alojzy Lemke, ur. 8 XII 1946 w Kaczynosie k. Gniewa. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, Wydz. Prawa Administracyjnego (1983).

1962-1964 mechanik maszyn rolniczych w PGR w Kamiennym Moście i Siedlicach, 1965-1967 zasadnicza służba wojskowa (w Marynarce Wojennej), 1967-1971 betoniarz i kierowca w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Produkcji Pomocniczej Budownictwa, 1971 – 16 VII 1981 sierżant sztabowy w III Komisariacie MO w Szczecinie. W XII 1970 uczestnik strajku okupacyjnego, członek straży strajkowej w SPPPB. W 1976 odmówił wykonania rozkazu dot. wymuszania uczestnictwa w wiecu potępiającym robotników Radomia; w kontakcie z KOR, KPN.

Od VIII 1980 stronnik „S”, w V 1981 współzałożyciel Tymczasowego Komitetu Założycielskiego ZZ Funkcjonariuszy MO przy III Komisariacie MO w Szczecinie, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, od 26 V 1981 członek Prezydium TKZ ZZ FMO w Szczecinie, przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków (we współpracy ze Stanisławem Kopczyńskim, Tadeuszem Fabjańskim), w VI 1981 zwolniony z pracy. Działacz na rzecz prawa do zrzeszania się w niezależne związki zawodowe funkcjonariuszy MO przy ZR „S” Pomorze Zachodnie, 25 IX 1981 uczestnik spacyfikowanego przez ZOMO protestu w Hali Gwardii w Warszawie, autor „Odezwy do Społeczeństwa Polskiego”. 10-13 XII 1981 w czasie głodówki protestacyjnej funkcjonariuszy MO w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego delegat na posiedzenie KK „S” w Gdańsku: 11 XII 1981 walczył o podjęcie uchwały o prawie do rejestracji ZZF MO.

16 XII 1981 internowany, do 19 XII 1981 przetrzymywany w AŚ KW MO, od 20 XII 1981 w Ośr. Odosobnienia w Goleniowie, od 12 I 1982 w Wierzchowie, ofiara styczniowej tzw. ścieżki zdrowia dla internowanych milicjantów, w II 1982 hospitalizowany w szpitalu więziennym, od 26 III 1982 w szpitalu specjalistycznym w Szczecinie, internowanie uchylono. 1983-1997 kierownik sklepu Herbapolu w Szczecinie, do 1989 pomagał osobom represjonowanym poprzez zatrudnianie ich w Herbapolu, kolporter podziemnych wydawnictw, gospodarz spotkań we własnym mieszkaniu z przywódcami opozycji (m.in. Romualdem Szeremietiewem), współorganizator spotkań niezależnych środowisk w parafii św. Stanisława Kostki w Szczecinie. Wielokrotnie poddawany rewizjom, szykanowany przez SB w miejscu pracy (po 2 razy w mies. nękany kontrolami, także finansowymi).

Od 2007 na rencie.

Wyróżniony Odznaką Honorową za tworzenie podwalin dla niezależnej organizacji ZZ Policjantów Polskich (2006).

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry