Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Leszczyńska Anna

Anna Leszczyńska, ur. 6 V 1924 w Durniakowcach k. Kamieńca Podolskiego (obecnie Ukraina), zm. 24 VII 2018 w Rzeszowie. Ukończyła I LO w Rzeszowie (1958).

1927–1932 zesłana z rodziną na Syberię w obwodzie biełogorskim i szymanowskim. 15 VIII 1932 powrót do Polski w ramach wymiany więźniów politycznych i wojskowych. 1937 nauka w gimnazjum w Równem, przerwana wybuchem wojny. VI 1943 zaprzysiężona do AK jako żołnierz-sanitariuszka-łączniczka-kolporterka, uczestniczka akcji „Burza”. Aresztowana przez gestapo, bita podczas przesłuchania. W l. 50. niewykwalifikowana robotnica w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego – Polskich Zakładach Lotniczych w Rzeszowie, 1961–1990 pracownik biura Zarządu Wojewódzkiego PTTK.

Od IX 1980 w „S”, założycielka koła „S” w ZW PTTK w Rzeszowie, 1980–1981 sekretarz KZ. I–II 1981 na zmianę z Tadeuszem Kensym i Grażyną Kalandyk prowadząca biuro przepustek i innych dokumentów adm. podczas strajku chłopskiego w budynku b. WRZZ w Rzeszowie.

XII 1981–1988 uczestniczka kolportażu w ramach RKW w Rzeszowie, kontakty z Mielcem, Dębicą, Nową Dębą i Nową Sarzyną. VI–VII 1982 przesłuchiwana, inwigilowana i zastraszana najściami w domu i dewastacją piwnicy. Od 1990 na emeryturze, równocześnie w Komisji Emerytów i Rencistów przy ZR Rzeszowskiego, przez 3 kadencje przew. Komisji Rewizyjnej. I 1991–2000 prowadziła społecznie Biuro Rady Wojewódzkiej „S” RI w Rzeszowie.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry