Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lewandowska Elżbieta

Elżbieta Lewandowska, ur. 11 X 1945 w Chrząstówce k. Jasła. Ukończyła Studium Policealne przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu.

Samodzielny ekonomista w Zakładach Azotowych Kędzierzyn w Kędzierzynie-Koźlu.

Od IX 1980 w „S”; założycielka, następnie przewodnicząca TKZ Energetyka Zakłady Azotowe Kędzierzyn; od I 1981 przewodnicząca KZ w Elektrociepłowni ZA Kędzierzyn („S” liczącej ponad 500 członków).

Po 13 XII 1981 współorganizatorka akcji ulotkowej na terenie Kędzierzyna-Koźla. Kilkakrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana przez SB, m.in. w zw. z ukryciem sztandaru „S”. W 1983 zatrzymana; skazana na karę grzywny przez kolegium ds. wykroczeń za udział w nielegalnej manifestacji pod b. siedzibą MKZ „S” w Kędzierzynie. W l. 80. członek (wraz z Bronisławem i Kazimierzem Przybyłami, Leszkiem Żabskim, Janem Zimowskim, Izabelą Sternik i Krystyną Niedźwiecką) grupy Kazimierza Klucznika, prowadzącej na terenie kędzierzyńskich zakładów kolportaż podziemnych wydawnictw („Solidarność Walcząca”, „KOS”, „Robotnik” i inne), akcje ulotkowe i organizację pomocy na rzecz internowanych i represjonowanych oraz zaangażowanej we wspieranie Kościoła katolickiego na Ukrainie. Od 1985 członek Bractwa św. Brygidy. W 1989 (wraz z B. Przybyłą, Heleną Wojtowicz, Mieczysławem Decem i Antonim Szotą) współtwórczyni TKZ „S” ZA Kędzierzyn. Od 1988 własna działalność gospodarcza (sklep z odzieżą dziecięcą).

Przed wyborami 1989 współorganizatorka KO „S” w Kędzierzynie-Koźlu oraz uczestniczka kampanii przedwyborczej: organizatorka akcji plakatowych i spotkań z kandydatami na posłów. Po 1989 honorowy członek „S” i działaczka PC szczebla wojewódzkiego.

 

Mariusz Patelski

Kędzierzyn-Koźle, Region Śląsk Opolski

Opcje strony

do góry