Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17271,Lewandowski-Stefan.html
2023-09-27, 11:26

Lewandowski Stefan

Stefan Lewandowski, ur. 18 VI 1950 w Gdańsku. Ukończył ZSZ przy Porcie Gdynia (1967).

1964-1974 pracownik Zarządu Portu w Gdyni, 1974-1982 Zarządu Portu Gdańsk, operator na Wydz. Przeładunku Węgla ER-IV w Porcie Północnym.

W VIII 1980 współorganizator strajku w Porcie Północnym, członek KS, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek Prezydium MKS, sygnatariusz Porozumień Sierpniowych; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ; współzałożyciel zakładowego pisma „S” „Portowiec”; oddelegowany do pracy w MKZ Gdańsk, członek Prezydium MKZ; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego.

13 XII 1981 współorganizator strajku w Porcie, członek KS; następnie działacz TKZ, m.in. organizator zbiórki składek związkowych, przekazał powielacz i farby do druku ulotek (druk i kolportaż: Ryszard Landowski, Wiesław Talaśka, Zdzisław Zawadzki); 17 II 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Gdańsku, 28 V 1982 skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni na 1 rok więzienia, osadzony w ZK w Potulicach, zwolniony w XII 1982 po uchyleniu kary więzienia przez Izbę Wojskową SN. Zwolniony z pracy, wspomagany przez komisje charytatywne przy kościołach św. Brygidy i św. Andrzeja Boboli w Gdańsku oraz TKZ w Porcie, III-VII 1983 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Przerobu Złomu i Metali w Gdańsku. 21 VI 1983 uniewinniony przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, w VII 1983 przywrócony do pracy w ZPG.

Od 1989 członek KZ „S” w Porcie Północnym (do 1991 w ramach ZPG i Morskiego Portu Handlowego, następnie w Porcie Północnym Sp. z o.o.). Od 2005 na emeryturze.

Honorowy Obywatel Miasta Gdańska (2000), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

12 XI 1981 – 28 VIII 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Bernard.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony