Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17275,Lewandowski-Zygmunt.html
2023-06-05, 19:25

Lewandowski Zygmunt

Zygmunt Lewandowski, ur. 25 V 1946 we Wrocławiu. 1969-1972 uczeń Technikum Mechanicznego dla Pracujących tamże.

1964-1973 pracownik WSK we Wrocławiu, 1966-1968 zasadnicza służba wojskowa, 1973-1978 zatrudniony w Fabryce Maszyn Rolniczych Pilmet we Wrocławiu, 1978-1979 w Dolnośląskim Przedsiębiorstwie Maszyn i Transportu Budownictwa Oddział nr 2 tamże, 1979-1983 kierowca autobusu MPK tamże. 25 VI 1976 inicjator i uczestnik 2-godz. strajku w FMR Pilmet.

26 VIII 1980 współinicjator (wraz z 3 innymi kierowcami) strajku w Zajezdni VII MPK we Wrocławiu. Od IX 1980 współpracownik różnych struktur „S” we Wrocławiu.

Po 13 XII 1981 zaangażowany w pomoc dla rodzin represjonowanych działaczy „S” oraz rodzin patologicznych (we współpracy z Arcybiskupim Komitetem Charytatywnym i Komitetem Pomocy Represjonowanym). 29 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nysie, zwolniony 1 III 1982. Uczestnik wszystkich większych strajków, demonstracji i walk ulicznych we Wrocławiu (m.in. 13 VI i 31 VIII 1982). Od VII 1982 współpracownik Solidarności Walczącej. Uczestnik wielu akcji ulotkowych i plakatowych oraz akcji malowania haseł na murach. Drukarz i kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Solidarności Walczącej”, „Z Dnia na Dzień”; organizator sprzętu i materiałów poligraficznych; organizator i koordynator grupy drukarzy i kolporterów (we współpracy m.in. z Barbarą Sarapuk). 5 XI 1982 ponownie internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelinie, zwolniony 22 XI 1982.

Od 15 III 1983 na emigracji we Francji.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony