Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lewkowicz Wacław

Wacław Lewkowicz, ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). ur. 4 XII 1944 w Brodach k. Białegostoku. Absolwent Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, w 1968 święcenia kapłańskie; absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek teologia (1973).

1973-1976 wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Białymstoku, 1977-1987 notariusz kurii arcybiskupiej tamże.

IX 1981 – 1987 duszpasterz białostockiej „S”; koncelebrans nabożeństw 14 V 1981 po zamachu na Jana Pawła II, w XII 1981 podczas strajku studentów w Białymstoku.

Po 13 XII 1981 pomagał ukrywającym się działaczom „S”, z ramienia kurii nadzorował podział pomocy charytatywnej, udzielał wsparcia internowanym i ich rodzinom, prowadził ewidencję internowanych i zwolnionych z pracy. Uczestnik nabożeństw z okazji rocznic patriotycznych, Mszy za Ojczyznę; 21 XI 1982 koncelebrans mszy św. z udziałem internowanych; autor zaangażowanych kazań, m.in. 28 IV 1982 w 1. rocznicę śmierci ks. Witolda Pietkuna, 21 VI 1982 w rocznicę poświęcenia sztandaru ZR „S” Białystok. 1978-1987 kilkakrotnie wzywany do Urzędu ds. Wyznań.

1987-2000 proboszcz parafii św. Rocha w Białymstoku, od 2002 parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Dąbrowie Białostockiej.

Wyróżniony Odznaką Honorową Klubu Więzionych, Internowanych, Represjonowanych (2006).

 

Jerzy Autuchiewicz

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry