Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17281,Liberadzki-Andrzej.html
2021-02-27, 04:54

Liberadzki Andrzej

Andrzej Liberadzki, ur. 8 VIII 1947 w Warszawie. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Mechaniczny (1971).

1975-1981 dziennikarz, m.in. członek redakcji „Tygodnika Morskiego”, następnie z-ca redaktora naczelnego tygodnika „Czas”.

Od jesieni 1980 działacz tzw. struktur poziomych PZPR, od X 1980 członek Rady Krajowej SDP, od 1981 w „S”.

13 XII 1981 zwolniony z pracy w wyniku weryfikacji dziennikarzy, objęty zakazem wykonywania zawodu, działacz zdelegalizowanego SDP. Po nawiązaniu kontaktu z Bogdanem Borusewiczem organizował, m.in. wraz z Maciejem Łopińskim, współpracę środowiska dziennikarzy z wydawnictwami podziemnymi w Gdańsku, potem także emigracyjnymi, pisał i zapewniał dopływ tekstów do podziemnego pisma „«Solidarność». Pismo Regionu Gdańskiego”, 1983-1986 redaktor. Współpracownik RKK Gdańsk, m.in. konsultował treść dokumentów, wydawca i redaktor podziemnego pisma „Przekaz”.

1989-1991 współzałożyciel i z-ca redaktora naczelnego „Tygodnika Gdańskiego”, 1992-1995 pracownik firm wydawniczych i handlowych w Trójmieście, redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego”, 1999-2001 doradca ds. mediów w gabinecie premiera Jerzego Buzka, 2002-2006 prezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza SA, od 2006 przewodniczący Rady Nadzorczej Presspubliki (wydawcy Rzeczpospolitej).

8 II 1984 – 5 X 1989 rozpracowywany przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku w ramach KE krypt. Łącznik, nr rejestracyjny 48396.

 

Adam Borowski

Gdańsk, Region Gdański

Opcje strony