Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lignarski Andrzej

Lignarski Andrzej, ur. 19 V 1957 w Rzeszowie. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, Zamiejscowego Wydz. Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego w Rzeszowie-Zalesiu (1982).

Jesienią 1980 współzałożyciel NZS w Wydziale Zamiejscowym AR (m.in. z  Mirosławem Jaworskim, Robertem Kluzem, Bogusławem Gronko), X 1980–XII 1981 lider NZS tamże. Członek Studenckiego Komitetu Obrony Osób Więzionych za Przekonania. Od III 1981 przedstawiciel AR w rzeszowskiej Międzyuczelnianej Komisji Koordynacyjnej NZS. Współorganizator i drukarz Nieocenzurowanej Oficyny Studenckiej NOS. Współredaktor pism studenckich „Biuletyn Informacyjny NZS AR” i „Biuletyn Informacyjny Osa”. Współorganizator strajku studenckiego (XI–XII 1981), przew. KS.

16 XII 1981 zatrzymany i przesłuchiwany w zw. z działalnością w NZS. Po 13 XII 1981 drukarz (m.in. z M. Jaworskim i Maciejem Szymańskim) i instruktor w zakresie technik druku, m.in. ulotek, plakatów i podziemnych biuletynów („Informacja Wojenna”, „Solidarność Trwa”). XI 1982 po rewizji zatrzymany pod zarzutem drukowania nielegalnych wydawnictw (zwolniony z braku dowodów). 1982–1988 wielokrotnie przesłuchiwany.

1982–1983 laborant Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie, od 1985 w dziale administracji Rzeszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej w Trzebownisku.

1984–1990 współpracownik Solidarności Walczącej Oddział Rzeszów; wspierał jej strukturę poligraficzną. 1984–1988 kolporter czasopism podziemnych: „Solidarność Trwa”, „Galicja”, „Solidarność Zwycięży”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, znaczków wydawanych przez SW, książek i kaset audio, od 1988 zaprzysiężony członek SW.

Wiosną 1989 uczestnik reaktywowania struktur „S” w Rzeszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej, wiceprzew., nast. członek KZ, 1990 delegat na II WZD Regionu Rzeszów. 1990–1991 w Partii Wolności Kornela Morawieckiego.

Współautor książki Dwadzieścia lat Solidarności – Kalendarium rzeszowskie (2000).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

1981–27 I 1984 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Klon.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów, NZS

Opcje strony

do góry