Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lipiński Jacek Adam

Jacek Adam Lipiński, ur. 29 VIII 1954 w Łomiankach k. Warszawy. Ukończył Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół nr 22 w Warszawie (1975), absolwent Wszechnicy Polskiej – Szkoły Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Wydz. Nauk Społecznych i Administracji (2007).

1975–1992 technik elektromechanik w Hucie Warszawa.

W VIII 1980 współorganizator i członek KS w HW. Od IX 1980 w „S”; członek prezydium KZ, od I 1981 sekretarz ds. organizacyjnych; w VI 1981 uczestnik I WZD Regionu Mazowsze. 1980–1981 współzałożyciel, wydawca i redaktor pisma „Głos Wolnego Związkowca”. 1980–1984 współpracownik ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszki.

13–14 XII 1981 członek KS w HW, 15 XII aresztowany, osadzony w AŚ w Warszawie-Białołęce, 11 I 1982 uniewinniony przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. 1982–1984 organizator działalności charytatywnej, założyciel i szef Kościelnej Służby Porządkowej przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie; współorganizator mszy za Ojczyznę tamże. 1982–1983 współorganizator (z Karolem Szadurskim) pielgrzymek robotników HW na Jasną Górę przekształconej nast. w Pielgrzymkę Ludzi Pracy. 1982–1989 współpracownik Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom przy kościele św. Marcina w Warszawie; współpracownik „S” RI w Zakroczymiu; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom. 1984–1986 członek Komitetu Budowy Pomnika Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; 1985–1987 pełnomocnik, koordynator budowy oraz autor projektu artystycznego dzwonu „Jerzy” przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. 1985–1989 członek Rady Robotniczej w HW.

I 1989 – 1992 przew. KZ. 1990–2008 założyciel, prezes Rady Głównej Unii Własności Pracowniczej – Izby Gospodarczej. 1992–1996 wicedyr. Biura Administracji Kancelarii Prezydenta RP. 1993–1994 przew. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia BBWR. 1997–1999 dyr. Gabinetu Wiceprezesa Rady Ministrów, 1998–1999 podsekretarz stanu w MSW, Delegat Rządu ds. Spraw Reformy Ustrojowej w woj. podlaskim, p.o. wojewody podlaskiego. 2000–2004 dyr. Biura Administracji i Logistyki w Telekomunikacji Energetycznej Tel-Energo SA w Warszawie, w 2001 inicjator powołania Europejskiej Federacji Pracowników Akcjonariuszy (EFES) z siedzibą w Brukseli, 2001–2008 dyr. zarządu. 2005–2007 dyr. Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia, 2008–2010 doradca zarządu LeenLife Polska SA. Od 2010 urzędnik KRUS. 2013 współzałożyciel (z K. Szadurskim) Stowarzyszenia Historycznego Solidarność Huta Warszawa.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

29 I 1982 – 2 V 1989 rozpracowywany przez Wydz. V KS MO/SUSW w ramach KE krypt. Sekretarz/SOR krypt. Seweryn/Matryca/KE krypt. Jacek.

Tomasz Szostek

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry