Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17305,Lipowski-Franciszek.html
20.05.2024, 12:04

Lipowski Franciszek

Franciszek Lipowski, ur. 8 III 1936 w Kamieniu k. Kalisza, zm. 17 III 1990 tamże. Ukończył SP w Goliszewie.

Prowadził gospodarstwo rolne w Kamieniu.

Jesienią 1980 wraz z Pawłem Kubisem współorganizator NSZZ RI „S” w gm. Ceków, przewodniczący Koła w Kamieniu; w 1981 członek Zarządu Gminnego w Cekowie.

Po 13 XII 1981 działacz tajnych struktur „S” RI: ZG w Cekowie i Rady Wojewódzkiej w Kaliszu; kolporter podziemnych wydawnictw i ulotek (odbiór od Leonarda Duszeńki i Mieczysław Walczykiewicza); drukarz ulotek, uczestnik akcji malowania antyreżymowych haseł na murach i przystankach PKS; brał udział w organizowaniu pomocy finansowej dla ukrywającego się Władysława Frasyniuka. W 1982 wraz z M. Walczykiewiczem współorganizator Duszpasterstwa RI Okręgu Kalisko-Sieradzkiego przy klasztorze oo. jezuitów w Kaliszu, w l. 80. uczestnik spotkań rolników organizowanych przez ks. Stanisława Bazelę w Giewartowie i ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej oraz zgromadzeń liderów „S” RI w Wilanowie, Magdalence i Biechowie; po zjeździe w Czernej koło Krakowa zatrzymany i przesłuchiwany. W l. 80. wzywany na przesłuchania do KW MO w Kaliszu, kilkukrotne przeszukania domu.

W 1989 działacz KO „S” w Cekowie. 1989-1990 członek ZG NSZZ RI „S” w Cekowie oraz RW w Kaliszu. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu, skarbnik i dyrygent orkiestry OSP.

Do 27 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. VI WUSW w Kaliszu w ramach KE.

 

Grażyna Schlender

Opcje strony