Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lisowski Bogdan

Bogdan Lisowski, ur. 16 VII 1944 w Kaliszu. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydz. Elektryczny (1978).

1966-1986 pracownik Kombinatu Budowlanego w Kaliszu. 1978-1980 kolporter pism niezależnych, m.in. „Robotnika” i „Opinii” (kontakt z Antonim Pietkiewiczem).

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ w KB; od 10 VI 1981 członek Zarządu Okręgu „S” w Kaliszu, w VI i VI/VII 1981 delegat na I WZD (Województwa Kaliskiego) Regionu Wielkopolska Południowa, członek ZR, od VII 1981 członek Grupy Negocjacyjnej ZR, upoważnionej do prowadzenia rozmów z władzami woj.

1982-1984 współzałożyciel i członek podziemnego Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Wielkopolska Płd., redaktor, drukarz i kolporter pism TKK: „Społeczeństwu do Przemyślenia”, „Biuletynu Informacyjnego TKK”, „Magazynu Polski Walczącej”; w 1982 nawiązał kontakt (przez Jana Nawrockiego) z Józefem Piniorem, następnie 3-krotnie uczestniczył w spotkaniach z przedstawicielami Regionu Dolny Śląsk we Wrocławiu, od VI 1982 do połowy 1983 organizator druku, redaktor kaliskiej edycji pisma „Z Dnia na Dzień” (współpracownicy: Fabian Kubiak, Andrzej Kulka, Barbara Owczarek, Mirosława Mencel); kurier wydawnictw podziemnych z Wrocławia (m.in. z Lucyną Prylińską). Zatrzymywany i przesłuchiwany, liczne rewizje w mieszkaniu; 30 VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Grodkowie, zwolniony 11 XII 1982. Po wyjściu kolporter pism podziemnych, m.in. „Tygodnika Mazowsze, „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Tygodnika Wojennego”, „KOS-a”, „Repliki”; organizator (w swoim mieszkaniu) spotkań działaczy opozycji, w których uczestniczyli m.in. Sławomir Wichliński, Andrzej Wojkowski, Maria Jaśkiewicz, Marek Wiśniewski, Jarosław Wilner; w pracy przeniesiony na gorsze stanowisko. 1983-1984 współpracownik Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej Kalisz-Konin-Sieradz, kolporter pisma „Nasza Solidarność”. Od 1985 współpracownik kaliskiej Solidarności Walczącej, kolporter wydawnictw SW (we współpracy z L. Prylińską).

Od VII 1986 na emigracji w Australii; 1987-1989 działacz Biura Pomocy „S” w Klubie Orła Białego w Canberze (m.in. z Andrzejem Wojkowskim, Mirosławem Bartkowiakiem, Janem Grębowskim i Arkadiuszem Fabjanowskim); organizator pomocy m.in. dla kaliskich jezuitów; uczestnik protestów przeciwko łamaniu praw człowieka w Polsce przed Ambasadą PRL w Canberze; w 1991 przewodniczący Komitetu Wyborczego Lecha Wałęsy w Canberze w wyborach prezydenckich.

Od 18 I 1982 rozpracowywany w ramach SOR krypt. Grupa.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry