Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17332,Luty-Michal.html
2023-09-23, 20:07

Luty Michał

Michał Luty, ur. 27 IX 1951 w Pionkach. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Chemii (1975).

1975-1977 pracownik Instytutu Przemysłu Gumowego Stomil w Piastowie, 1977-1982 Instytutu Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator, członek KZ w IPTiF; w 1981 oddelegowany do pracy w ZR, współorganizator i kierownik Wszechnicy Górnośląskiej.

1 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzelcach Opolskich, Zabrzu-Zaborzu i Grodkowie, zwolniony w VIII 1982; 1982-1983 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Katowicach. W 1983 współpracownik redakcji podziemnego „Głosu Śląsko-Dąbrowskiego”, odpowiedzialny za druk. W 1983 współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach. W XII 1983 aresztowany m.in. pod zarzutem kradzieży maszyn poligraficznych z Huty Katowice (sprzęt „S” ukryty po 13 XII 1981), przetrzymywany w AŚ w Katowicach, 21 III 1985 skazany na 3 lata więzienia, 22 III 1985 zwolniony na mocy amnestii; zwolniony z z pracy, 1985-1987 zatrudniony w Spółdzielni Techniczno-Montażowej Technomont w Dąbrowie Górniczej. Kolporter podziemnych wydawnictw, współpracownik redakcji „Tygodnika Mazowsze”, przekazywał informacje z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 1986-1988 członek Tymczasowej Rady „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, w II 1988 uczestnik Zgromadzenia Działaczy „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy; wiceprzewodniczący RKW odpowiedzialny za druk biuletynów związkowych; wydawca organu RKW – „Kuriera Katowickiego”. Podczas strajków w VIII 1988 członek sztabu wspomagającego strajki znajdującego się w kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. W 1988 zatrudniony w Zespole Opieki Zdrowotnej w Katowicach. W II 1989 uczestnik II Zgromadzenia Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie, członek RKW.

1989 – III 1990 etatowy pracownik ZR „S”. W 1990 współzałożyciel oraz członek ROAD, UD; w 1991 członek Prezydium Rady Krajowej ROAD, wiceprzewodniczący Rady Regionalnej UD, od 1994 w UW. 1990-1992 zarobkowo w Austrii, w 1993 utrzymywał się z prac dorywczych, 1994-2000 zatrudniony kolejno: w Holding Centrum w Warszawie i Składzie Księgarskim Matras w Katowicach. 1998-2002 radny Miasta Katowice z listy UW; 1999-2000 przewodniczący Koła UW w Katowicach; 2000-2002 wiceprezydent Katowic z ramienia UW. 2003-2006 kierownik księgarni w Bytomiu. Od 2006 w PiS; 2006-2008 wiceprezydent Katowic z ramienia PiS. Od 2008 zatrudniony w MPGK Katowice.

Wyróżniony Nagrodą Fundacji Polcul (1986); odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

 

Przemysław Miśkiewicz

Region Śląsko-Dąbrowski, Gliwice

Opcje strony