Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17350,Lawniczak-Tomasz.html
2023-12-11, 12:40

Ławniczak Tomasz

Tomasz Ławniczak, ur. 3 VIII 1961 w Ostrowie Wielkopolskim. Ukończył III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim (1980).

Od X 1980 działacz NZS na Uniwersytecie im. Bolesława Bieruta we Wrocławiu, organizator NZS na I roku historii w Instytucie Historycznym. W II 1981 uczestnik 2-tygodniowego strajku łódzkiego (dot. rejestracji NZS); kierował Strajkową Komisją Kulturalno-Oświatową, organizator spotkań z ciekawymi ludźmi, np. Władysławem Frasyniukiem i Kornelem Morawieckim. 19 XI – 11 XII 1981 uczestnik strajku radomskiego na terenie Instytutu Historycznego we Wrocławiu, organizator wieców i spotkań, głównie dla studentów biorących udział w strajku. W VI 1981 członek służby porządkowej z ramienia NZS w demonstracji zorganizowanej przez ZR „S” Dolny Śląsk we Wrocławiu.

Po 13 XII 1981 kolporter prasy podziemnej, współpracował z NZS i TKK Dolny Śląsk (w czasie studiów odbierał literaturę z Biblioteki Instytutu Historycznego od Wiesławy Neuhof, 1986-1989 także podziemną prasę). W II 1982 organizator akcji z napisami na drogach i na murach w Skalmierzycach i latem 1983 na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim. 1982-1984 prezes Studenckiego Koła Naukowego Historyków (opiekun dr Jerzy Pietrzak z UWr); w ramach koła organizator spotkań na tematy historii współczesnej. W 1985 absolwent UWr na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. 1985-1986 odbył służbę wojskową w Elblągu i Wałczu. 1986-1992 nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych przy WSK w Kaliszu (później Zespół Szkół Technicznych). Kolporter literatury do Skalmierzyc, miejsca zamieszkania; działacz grupy Omega, działającej przy kościele św. Katarzyny w Skalmierzycach (1979-1983 opiekun wikary ks. Józef Mikołajczak).

Od 1988 członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, 1988-1991 członek Zarządu PTH, Oddział w Kaliszu. 1988-1989 członek KIK. 21 IV 1989 założyciel, następnie przewodniczący KO „S” w Nowych Skalmierzycach. IV 1989 – IV 1992 członek „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kaliszu. W V 1989 uczestnik spotkania założycielskiego Stronnictwa Pracy w Kaliszu w mieszkaniu Daniela Filara. Do 1990 w SP, w 1990 uczestnik kongresu SP w Warszawie. 1990-1994 radny, członek Zarządu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z listy KO „S” w Nowych Skalmierzycach. Od XI 1990 członek PC, przewodniczący koła w Kaliszu. 1991-1998 prezes Zarządu Wojewódzkiego PC. 1992-1997 wizytator w Kuratorium Oświaty w Kaliszu, 1997-2005 dyr. SP w Gostyczynie. Od 1998 członek Akcji Katolickiej, Oddziału Parafialnego w Nowych Skalmierzycach. 1998-2002 radny Rady Powiatu Ostrowskiego. 1999-2001 członek Zarządu Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów (koło w Ostrowie Wielkopolskim). VI 2001 – 2002 pełnomocnik PiS na Okręg Kalisko-Leszczyński. 2001-2002 członek Zarządu Powiatu z listy PiS. Od 2002 pełnomocnik PiS w Ostrowie Wielkopolskim i pow. ostrowskim. Od 2006 radny Rady Powiatu Ostrowskiego z listy PiS i dyr. Biura Poselsko-Senatorskiego PiS posła Zbigniewa Trybuły, od 5 XI 2007 posła Andrzeja Dery. Od III 2007 sekretarz zarządu ostrowskiego PiS w Okręgu Kalisko-Leszczyńskim, od V 2008 sekretarz Komitetu Terenowego PiS w Ostrowie Wielkopolskim. Od 2007 członek Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego.

Do 26 VI 1987 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Kaliszu w ramach SOR krypt. Droga.

 

Grażyna Schlender

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony