Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łazarz Mieczysław Marian

Mieczysław Marian Łazarz, ur. 1 IV 1936 w Kraśniku. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydz. Elektryczny (1960).

1962-1990 pracownik Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy).

Od IX 1980 w „S”, współinicjator powołania Komitetu Założycielskiego w FŁT, do IV 1981 z-ca przewodniczącego, następnie przewodniczący KZ. IX 1980 – VI 1981 członek MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego, z-ca przewodniczącego MKZ Ziemi Kraśnickiej; w IV i V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie, od IV 1982 w Lublinie, zwolniony 21 VII 1982. 1982-1989 przewodniczący podziemnego Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego w Kraśniku. Od XII 1988 przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” w FŁT.

W 1989 przewodniczący KO Ziemi Kraśnickiej, z-ca przewodniczącego Komitetu Wyborczego Okręgu Kraśnik w wyborach parlamentarnych 4 VI. 1989-1990 przewodniczący KZ „S” w FŁT. 1989 – II 1990 przewodniczący Tymczasowego Zarządu Oddziału Ziemia Kraśnicka. 1990-1994 kierownik Urzędu Rejonowego w Kraśniku; w 1990 radny Miasta Kraśnik z listy KO. Na początku l. 90. członek Zarządu Klubu Sportowego Tęcza Tęcza „Tęcza”, pismo wydawane w Raciborzu przez sekcję wydawniczą Grona Młodzieży Niezależnej. Kraśnik. 1989-1997 w ROAD, UD, UW.

Autor 6 patentów.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1998)

1970-1972 rozpracowywany przez KP MO w Kraśniku w ramach KE krypt. Student, 1982-1989 przez Wydz. V KW MO w Lublinie/ RUSW w Kraśniku w ramach SOR krypt. Pop/Powrót.

Marcin Dąbrowski

Kraśnik, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry