Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łukasiewicz Małgorzata

Małgorzata Łukasiewicz, ur. 21 V 1948 w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Języków Obcych (1970) oraz kierunku filozofia (1978).

Od 1976 współpracowniczka KOR/KSS KOR, współorganizatorka zbiórek pieniędzy na rzecz represjonowanych robotników Ursusa i Radomia, pomocy prawnej (kontakty z adwokatami), obserwatorka rozpraw sądowych, sygnatariuszka listów protestacyjnych ws represji po wydarzeniach Czerwca 1976; od 1978 współorganizatorka TKN. 1976–1981 autorka, tłumaczka, redaktorka niezależnych pism, m.in. „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR, „Zapisu” i „Krytyki”; współpracowniczka niezależnego wydawnictwa NOWa.

Od III 1981 w „S”; 1981 redaktorka „Tygodnika Solidarność” oraz w Komitecie Wydawniczym „S” Regionu Mazowsze.

13 XII 1981 internowana, przetrzymywana w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, Warszawie-Grochowie, Jaworzu i Gołdapi, 30 IV 1982 zwolniona. Od 1982 w podziemnym Komitecie Kultury Niezależnej; 1983 autorka i redaktorka w podziemnym piśmie „Kultura Niezależna”; 1988–1995 redaktorka w Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik. Od 1988 członek Pen Clubu, od 1989 członek SPP, członek Robert-Walser-Gesellschaft (stowarzyszenie literackie i naukowe w Zurychu). 1989–1996 członek KZ.

Tłumaczka ok. 70 książek z jęz. niemieckiego, m.in. Theodora W. Adorno, Hansa-Georga Gadamera, Jürgena Habermasa, Hermanna Hessego, Friedricha Nietzschego, Georga Simmla Ferdinanda Tönniesa; autorka monografii Robert Walser (1990), zbioru szkiców literackich Rubryka pod różą (2007), eseju Jak być artystą. Na przykładzie Thomasa Manna (2011). Laureatka wielu międzynarodowych nagród literackich, m.in. Nagrody im. Kazimierza Wyki (2018).

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

23 II 1977 – 7 II 1989 rozpracowywana przez Wydz. III/Wydz. III-1 KS MO/SUSW w ramach SOR/KE krypt. Foka.

Beata Losson

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry