Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17385,Lukasiewicz-Szymon.html
2023-06-10, 03:15

Łukasiewicz Szymon

Szymon Łukasiewicz, ur. 2 VIII 1962 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Nauk Geograficznych i Geologicznych (1992), Podyplomowego Studium Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydz. Biologii UAM (1994), w 2002 doktorat; absolwent Międzyuczelnianego Studium Kształtowania Terenów Zieleni Akademii Rolniczej i Politechniki Krakowskiej (2003).

Jesienią 1981 jako uczeń IV klasy LO nr X w Poznaniu wykonawca haseł niepodległościowych na murach; zatrzymany, przesłuchiwany.

Po 13 XII 1981 uczestnik manifestacji 13. dnia każdego miesiąca, od 1983 współpracownik m.in. Macieja Frankiewicza, Szymona Jabłońskiego, współzałożyciel poznańskiego Oddziału Solidarności Walczącej, w kierownictwie Oddziału, członek zaprzysiężony SW; współorganizator sieci kolportażu, autor, drukarz, kurier (m in. do Wrocławia, Warszawy, Torunia, Piły), kolporter m.in. poznańskiej i wrocławskiej „Solidarności Walczącej”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Czasu”, „Czasu Kultury”, „Obserwatora Wielkopolskiego”, pism Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość, KPN, książek, kaset audio, wydawnictw okolicznościowych; w XI 1985 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Poznaniu, skazany na 3 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat, zwolniony w IV 1986, po apelacji Prokuratury o bezwarunkowe pozbawienie wolności sprawę umorzono na mocy amnestii w 1986; kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz.

Od 1990 w Partii Wolności, delegat na I Zjazd we Wrocławiu. Od 1991 pracownik Ogrodu Botanicznego UAM. Od 2005 wykładowca na Podyplomowym Studium Planowania Przestrzennego Wydz. Architektury Politechniki Poznańskiej, od 2008 na Wydz. Biologii UAM, od 2009 na Wydz. Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

Autor 35 publikacji naukowych z zakresu ekologii miasta. Założyciel, współautor strony internetowej Poznańskiego Oddziału SW: www.sw.poznan.pl.

 

Cyryla Staszewska

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony