Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17386,Lukasiewicz-Zenobia.html
12.04.2024, 16:13

Łukasiewicz Zenobia

Zenobia Łukasiewicz, ur. 3 X 1932 w Łodzi. Ukończyła SP w Łodzi (1946).

1968–1974 w PZPR.

1949 pracownik Widzewskiej Fabryki Nici im. Hanki Sawickiej w Łodzi, 1949–1952 i 1953–1957 referent zaopatrzenia w Widzewskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. 1 Maja tamże, 1952–1953 maszynistka w Komendzie Wojewódzkiej Powszechnej Organizacji Służba Polsce tamże, 1958–1959 sprzedawczyni w sklepie Miejskiego Handlu Detalicznego tamże, 1960–1963 maszynistka w Prokuraturze Wojewódzkiej tamże, 1963–1974 referent transportu w Komitecie Wojewódzkim PZPR tamże, 1974–1977 maszynistka w Biurze Projektów Budownictwa Wiejskiego Agroprojekt tamże, 1979–1980 praca na umowę-zlecenie, 1980–1982 maszynistka w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt Łódź.

W X 1978, po śmierci 22-letniego syna Piotra w wyniku brutalnego pobicia przez funkcjonariuszy KD MO Łódź-Bałuty podjęła współpracę z Biurem Interwencyjnym KSS KOR (m.in. z Józefem Śreniowskim, Zofią i Zbigniewem Romaszewskimi). 1979–1980 obserwatorka z ramienia KSS KOR procesów politycznych i rozpraw przed kolegiami ds. wykroczeń na terenie kraju; uczestniczka akcji ulotkowych oraz akcji malowania haseł na murach, informujących o represjach, współorganizatorka akcji ulotkowej ujawniającej przypadki pobić ze skutkiem śmiertelnym w KD MO Łódź-Bałuty, wielokrotnie zatrzymywana w zw. z udziałem w roli obserwatora w procesach politycznych. Współautorka relacji dot. 26 przypadków bezprawnych działań funkcjonariuszy SB i MO na terenie kraju, opublikowanych w broszurach BI KSS KOR Dokumenty bezprawia, nast. w. Raporcie Madryckim. O przestrzeganiu praw człowieka i obywatela w Polsce (1980).

20 VIII 1980 zatrzymana (m.in. z Józefem Śreniowskim i Zbigniewem Romaszewskim) w mieszkaniu Jacka Kuronia, gdzie brała udział w prowadzeniu punktu informacyjnego. Od XI 1980 w „S”; członek KZ. 1980–1981 członek zarządu Stowarzyszenia Pomocy Uwięzionym i ich Rodzinom Patronat. 7 I 1981 organizatorka akcji zbiorowego doręczenia petycji przez rodziny osób bezprawnie represjonowanych do Prokuratury Generalnej z żądaniem praworządnego rozpatrzenia skarg na funkcjonariuszy MSW. 1980–1981 współpracowniczka redakcji niezależnego pisma „Solidarność z Gdańskiem”.

13 XII 1981 internowana, przetrzymywana w Ośrodku Odosobnienia w Łęczycy, Warszawie-Grochowie i Gołdapi, 22 VII 1982 zwolniona. II 1983 – VII 1994 na emigracji w USA, pracowała jako sprzątaczka w prywatnych domach w Detroit i Chicago. Od 1994 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

1979–1983 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Duet.

Adam Kożuchowski|Wiesław Maciejewski

Opcje strony